Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie dvoch prístupov k hodnoteniu životného cyklu výrobku / aut. Michal Pažma, Miroslav Rusko
  Pažma Michal  Rusko Miroslav ; 065200
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : . S. 187-196
  LCA životný cyklus výrobku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zabezpečenie kvality na základe životného cyklu výrobku
  Vrablic Pavol ; J0070  Baďo Radomír ; J0070
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 21 (2011), s.78-81
  životný cyklus výrobku product lifecycle
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/21-2011/pdf/078-081.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza životného cyklu nízkoenergetického rodinného domu
  Rabenseifer Roman ; V180 
  Budovy a prostředí 2010 : . s.72-75
  life cyclus of the building computer simulation low-energy building životný cyklus výrobku počítačová simulácia nízkoenergetický dom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle technických výrobkov
  Svetský Štefan ; M250  Balog Karol ; M5000
  51. medzinárodná galvanická konferencia : . s.46-53
  proces čistenia životný cyklus výrobku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Case study of product lifecycle management system ´s usability in engineering company (SME)
  Fidler Branislav ; J0070  Podmajerský Peter ; J0070 Valčuha Štefan ; J0070
  Digital Enterprise Technology 2008 : . s.CD-Rom
  riadenie životný cyklus výrobku product lifecycle management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Predlžovanie životnosti chladiacich emulzií
  Svetský Štefan ; M250  Balog Karol ; M5000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 12, č. 4 (2008), s.112-113
  ekologizácia životný cyklus výrobku
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Implementation of collaboration model within SME ´s
  Guniš Adrian ; J120  Šišlák Ján ; J120 Valčuha Štefan ; J120
  Digital Enterprise Technology : . s.377-384
  virtuálny podnik životný cyklus výrobku MSP virtual enterprise product lifecycle
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Životný cyklus bezpečnosti vývoja softvérovej aplikácie v priemysle podľa STN EN 61508 a STN EN 61511 : Bakalárska práca
  Gálik Martin ; M6000  Mudrončík Dušan (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007 . - 48 s príl (1 CD-ROM)
  životný cyklus výrobku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. PLM ako prostriedok urýchlenia vývoja výrobkov
  Nemčeková Miroslava ; J130 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 6, č. 1 (2007), s.56-58
  životný cyklus výrobku vývoj výrobkov product lifecycle product collaboration
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. PLM ako výzva pre smerovanie vzdelávania konštruktérov
  Nemčeková Miroslava ; J130  Bošanský Miroslav ; J130
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2007 : . s.69-72
  životný cyklus výrobku vzdelávanie inžinierov product lifecycle management education
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok