Výsledky vyhľadávania

 1. Efficient Method of an Optimal Construction Company Supplier Selection Supported by Software
  Gašparík Jozef ; 010270  Bažík Peter Motyčka Vít
  Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (2020) : . online, s. 636-647
  construction company quality supplier optimization criteria software
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Issues of traffic surveys of routing in junctions
  Schlosser Tibor ; 010120  Braniš Marek ; 010120 Schlosser Michael
  Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2018 : . CD-ROM, s. 47-52
  traffic survey junction routing software application evaluation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Výpočtový postup podľa STN EN 15316-4-2 v softwarovej aplikácii I+X6
  Niko Igor  Skalíková Ingrida ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2017 : . CD-ROM, s. 127-130
  tepelné čerpadlá software STN EN 15316-4-2
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Softvérové programy podporujúce správu a obnovu budov
  Matúšek Richard ; 010270 
  Buildustry . Roč. 1, č. 3 (2017), CD-ROM, s. 17-18
  software manažment technický
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh softvérového modelu budov
  Matúšek Richard ; 010270 
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 9-10
  software manažment technický
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Software I+X6: Potenciál spresnenia výpočtu potreby tepla a potreby energie podľa odporúčaní noriem STN EN 13 790 s ohľadom na odlišnosti od STN 73 0540
  Skalíková Ingrida ; 010290  Niko Igor
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 439-442
  STN EN 13 790 STN 73 0540 software
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Opportunities of simulating an electricity production of BiPV systems
  Čurpek Jakub ; 010180  Hraška Jozef ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 41-46
  simulation building integrated photovoltaic electricity software
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Detecting fibers in the cross sections of steel fiber-reinforced concrete
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Petro Marek ; 010270 Briatka Peter ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 383-388
  fiber-reinforced concrete fibers software
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Softvérová analýza detekcie vlákien v reze vláknobetónu
  Ďubek Marek ; 010270 
  Mladá veda . Vol. 4, no. 2 (2016), online, s. 167-174
  concrete detection software
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Software design to calculate of vibration for a more effective assessment of the safety of the working environment / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, Jozef Harangozó, Miroslav Rusko
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Harangozó Jozef Rusko Miroslav ; 065200
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada bezpečnostní inženýrství : . Vol. 11, no. 2 (2016), s. 1-5
  vibration software calculation
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok