Výsledky vyhľadávania

 1. Animating organizational patterns / aut. Tomas Frtala, Valentino Vranić
  Frťala Tomáš ; 070200  Vranić Valentino ; 070200
  Proceedings of eighth international workshop on cooperative and human aspects of software engineering CHASE 2015, May 18, Florence, Italy . S. 8-14
  organizačné vzory vývoj softvéru agilné prístupy úsporné prístupy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Estimation of student's programming expertise
  Kuric Eduard ; I200  Bieliková Mária ; I200
  ESEM 2014 . online, [4] s.
  expertíza short paper softvérové metriky zdrojový kód interakčné údaje vývoj softvéru programovacie úlohy študenti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Odhad expertízy vývojára na predchádzanie vzniku chýb v softvérovom projekte
  Kuric Eduard ; I200  Rástočný Karol ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2014 : . s. 91-96
  expertíza vývojár vývoj softvéru kvalita zdrojový kód aktivita interakcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. User Story Mapping : Discover the Whole Story, Build the Right Product / aut. Jeff Patton, Peter Economy
  Patton Jeff  Economy Peter
  1. vyd.
  Sebastopol, O'Reilly Media Inc., 2014 . - 276 s.
  ISBN 978-1-491-90490-9
  agilné prístupy vývoj softvéru
  https://www.oreilly.com/library/view/user-story-mapping/9781491904893/#toc-start
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha

 5. Platform independent software development monitoring: design of an architecture
  Bieliková Mária ; I200  Polášek Ivan ; I200 Barla Michal ; I200 Kuric Eduard ; I200 Rástočný Karol ; I200 Tvarožek Jozef ; I200 Lacko Peter ; I200
  SOFSEM 2014 : . s. 126-137
  informačná značka zdrojový kód vývoj softvéru softvérové metriky odbornosť vývojára
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Promoting natural human attitude towards work: Scrum
  Vranić Valentino ; I200 
  Mreža 2013 : . s.8-12
  vývoj softvéru technológia ľudia práca
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Značky ako integrujúci prvok heterogénnych metód pre adaptívnu podporu vývoja softvéru
  Barla Michal ; I200  Rástočný Karol ; I200 Tvarožek Jozef ; I200 Bieliková Mária ; I200
  DATAKON 2012 Proceedings of the Annual Database Conference, Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic October 14-16, 2012 . s.107-116
  značka údržba ľahká sémantika web vývoj softvéru
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Automated Model Creation from TLS Data
  Haličková Jana  Kopáčik Alojz ; V140
  FIG Working Week 2011 : . s.nestr.
  analýza údajov automatisation automatizácia data analysis model creation Software development spracovanie údajov z TLS TLS data processing tvorba modelu vývoj softvéru
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Software Modeling & Design : UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures
  Gomaa Hassan 
  Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 550 s
  ISBN 978-0-521-76414-8
  vývoj softvéru počítačová architektúra počítačová simulácia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Software Modeling & Design

  kniha

 10. Využitie agilných metodík v oblasti softvérového inžinierstva : Diplomová práca
  Šmitala Radovan  Halenár Igor (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  vývoj softvéru aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75035
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha