Výsledky vyhľadávania

 1. Pojem neinvazívnej realizácie technických zariadení budov v súvislosti s historickými objektami
  Kiabová Ema ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 372-377
  technické zariadenie budov neinvazívne metódy historické objekty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výsledky monitorovania stability vybratých historických objektov na území SR
  Brček Martin ; V150  Petro Ľubomír Vlčko Ján Šimková Ivana Balík Dominik Žilka Andrej
  Mineralia Slovaca . Vol. 44, No. 4 (2012), s.403-422
  extensometers extenzometer historic objects historické objekty monitoring of subgrade monitoring podložia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Drevené trámové stropy v historických objektoch
  Szalay Juraj ; A4140  Kalesný František ; A4140
  Drevo. Surovina 21. storočia v architektúre, stavebníctve a interiéri : . s. 13-16
  drevo historické objekty železobetónová membrána
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Dokumentácia historických objektov pre účely ohodnocovania
  Sojková Veronika ; V300  Fraštia Marek ; V140
  Almanach znalca . Roč.10, č. 4 (2011), s.17-19
  documentation of monuments dokumentácia pamiatok historické objekty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Účinok novodobých stavebných úprav na staré drevené krovy
  Ivánková Oľga ; V250 
  Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách : . s.nestr.
  historical building historické objekty krovy reconstruction rekonštrukcia historických objektov roof
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Okno v pamiatkovej obnove
  Kapalová Gabriela ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.76-78
  historical building historické objekty obnova okno reconstruction windows
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Bezbariérové úpravy historických objektov
  Čerešňová Zuzana ; A8180 
  Eurostav . roč.14, č.12 (2008), s.42-44
  bezbariérovosť historické objekty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 8. Využitie vodného paprsku pri sanácii historických objektov
  Krajný Zdenko ; J240 
  SANACE 2005 : . s.264-269
  vysokotlakový vodný lúč historické objekty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok