Výsledky vyhľadávania

 1. Riešenie detailu styku vegetačnej strechy a obvodovej steny plavárne
  Čurpek Jakub ; 010180 
  Strechy 2017 : . S. 246-251
  detail lepený lamelový nosník konštrukcia napojenie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Architectural and construction design 2 : Diploma thesis [elektronický zdroj]
  Palková Adela ; 010180  Palko Milan ; 010180 Bosák Lukáš ; 010180 Mikolai Imrich ; 010180 (rec.) (rec.) Frimmer Michal
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 141 s.
  ISBN ISBN 978-80-227-4761-5
  diplomová práca výkresová dokumentácia detail
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Numerical and experimental analysis of structural details of electrical transmission line towers
  Botló Michal ; 010190  Magura Martin ; 010190 Brodniansky Ján ; 010190 Brodniansky Ján ; 010190
  IASS 2016 : . USB kľúč, [8] s.
  slip-joint connection detail FEM steel tower experiment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Faktory ovplyvňujúce kvalitu prestavby obalového plášťa budov
  Držka Milan ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 401-404
  budova Prestavba detail
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Galéria - Letenské sady, Praha - interiér
  Mateášik Dominik ; A  Vinárčiková Jana (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  detail kontrast
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103960
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Konštrukčno-architektonický detail vo farebnosti zatepľovacích systémov budov
  Andráš Milan ; A8180 
  Komplexná obnova bytových domov 2013 : . s.s. 117-120
  architektúra farba detail kompozícia farebná fasáda efekt emocionálny color colored composition
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Štruktúra detailov - stavebný interiér : časť 7, diel 4., kapitola 4
  Daniel Peter ; A5150  Hronský Michal C. ; A5150
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . č.1 január-marec (2012), s.[16] s.
  architektúra a urbanizimus interiér detail
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. kniha

  kniha

 9. Nepriezvučnosť konštrukcií v závislosti od úpravy detailu a hmotnosti
  Zajac Jozef  Gašparovičová Viera ; V180
  Hluk a kmitanie v praxi : . s.105-108
  akustika detail
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Lokálne spevnenie dreva, časť 2
  Blesák Lukáš  Sandanus Jaroslav ; V190
  Transfer . Roč. 4, č. 1 (2012), s.14-15
  detail drevená konštrukcia timber structures
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok