Výsledky vyhľadávania

 1. Specific mathematical software to solve some problems / aut. Alberto Alonso Izquierdo, Miguel Ángel González León, Jesús Martín-Vaquero, Deolinda M.L. Dias Rasteiro, Monika Kováčová, Daniela Richtáriková, Pablo Rodríguez-Gonzálvez, Manuel Rodríguez-Martín, Araceli Queiruga-Dios
  Izquierdo Alberto Alonso  León Miguel Ángel González Martín-Vaquero Jesús Rasteiro Deolinda M.L. Dias Kováčová Monika ; 020080 Richtáriková Daniela ; 020080 Rodríguez-Gonzálvez Pablo Rodríguez-Martín Manuel Queiruga-Dios Araceli
  Calculus for Engineering Students . S. 327 - 347
  matematický softvér algoritmy a programy Mathematica MATLAB mathematical software algorithms and programmes
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Innovative Methods in Teaching of Mathematics at the University
  Kremžárová Lilla ; M360 
  The Future of Education [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] p.
  innovative methods Mathematica
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 3. Aplikácia numerických metód pri riešení technického problému
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012 : . s.68-75
  aplikovaná matematika Mathematica
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. kniha

  kniha

 5. Význam medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematiky a fyziky na technických univerzitách
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[8]
  Mathematica medzipredmetové vzťahy interdisciplinary relations
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Investigation of harmonic motion by means of computer
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  Scientific Proceedings 2009 : . s.187-193
  differential equations Mathematica
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Mathematica vo fyzike
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Nové trendy v matematickom vzdelávaní 2010 : . s.39-45
  software Mathematica interdisciplinary relations medzipredmetové vzťahy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Dynamical Mathematica
  Richtáriková Daniela ; J0080 
  Aplimat - Journal of Applied Mathematics . Vol. 2, No. 1 (2009), s.222-226
  CAS Mathematica
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Matematika a počítač
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . s.228-231
  matematika počítače experiment Mathematica computer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Riešenie pohybových rovníc pre štvrtinový model automobilu v programovom systéme Mathematica
  Gabková Jana ; J0080 
  26th International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.CD Rom
  Mathematica pohybové rovnice štvrtinový model quarter model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok