Výsledky vyhľadávania

 1. best of Detail : Urbanes Wohnen / Urban Housing / ed. Christian Schittich
  Schittich Christian (ed.) 
  1. vydanie
  München : Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, 2017 . - 199 s.
  ISBN 978-3-95553-359-5
  sociálne bývanie bývanie pre seniorov obytné budovy bytová výstavba komunitné bývanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  kniha

  kniha

 2. Od univerzálneho k originálnemu, nové trendy bývania na Slovensku
  Bacová Andrea ; A1110 
  Eurostav . Roč.19, č.1-2 (2013), s.12-15
  architektúra bytová výstavba
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Bytový dom
  Sivek Michal ; V  Jamnický Martin (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  housing construction bytová výstavba bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68269
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Pozitíva a negatíva bytovej výstavby v uplynulom desaťročí
  Špirková Daniela ; R2020 
  Eurostav . Roč.17, č.1-2 (2011), s.22-24
  bytová výstavba crisis finančná kríza housing construction hypotekárny úver mortgage loan
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Priestory bytu
  Kopecký Miroslav ; A410 
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . s.časť 7/3.4.1-3
  bytová výstavba
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Construction des logements en Slovaquie dans un cadre macroeconomie
  Zúbková Mária ; V230 
  Lyon : ENTPE, 2005 . - 23 s
  makroekonomické podmienky indikátory ekonomického vývoja bytová výstavba makroekonomické údaje macroeconomic conditions indicators of economic development housing construction macroeconomic data
  skriptá
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 7. Moravská ulica v Púchove znovu ožíva
  Selcová Ľubica ; A1110  Michalica Miroslav
  Stavba . Roč. 7, č. 3 (2004), s.16-18
  bytová výstavba Púchov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Integrácia európskych trhov financovania bývania a jej predpokladaný vplyv na bytovú výstavbu na Slovensku
  Špirková Daniela ; V230 
  Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´04 : . s.184-188
  globalizácia bytová výstavba nadnárodné organizácie riziko bankové záruky hypotekárny trh
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Optimalizácia foriem bývania v procese humanizácie a revitalizácie povojnovej bytovej výstavby
  Mikušková Dagmar ; A1110  Antal Ján (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001 . - 106 s
  bývanie bytová výstavba
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha