Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie efektívnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách
  Skalík Lukáš ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.912-918
  components efektívnosť energetická energy efficiency komponenty solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Racionálne na stavbe
  Mikušková Dagmar ; A1110 
  murovacie materiály efektívnosť energetická
  XXX
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures : mezinárodní odborný a vědecký seminář; 20. -21. 5. 2010, Praha-Dejvice = proceedings from the international expert and scientific seminar, 20-21 May 2010, Praha-Dejvice
  Pavlík, Miloslav, Doc.Ing.CSc. (ed.) Ilkovič, Ján, ; 054140 (rec.) Meixner, Miloslav (rec.)
  Praha : ČVUT FA, 2010 . - 84 s
  ISBN 978-80-01-04640-1
  úspory energie energetická hospodárnosť solárna architektúra domy drevené budovy inteligentné haly fasády konštrukcie membránové kompozit uhlíka uhlík kogeneračné zariadenia efektívnosť energetická energie ekológia ochrana životného prostredia Zdroje energetické alternatívna energia výuka
  zborník (príspevkov)
  (11) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  kniha

  kniha

 4. Stavebnícka ročenka 2008
  Bratislava : Jaga group, 2007 . - 167 s.;obr
  ISBN 80-8076-051-9
  konštrukcie pozemných stavieb strechy okná podlahy zatepľovanie efektívnosť energetická pasívne domy vykurovanie inžinierske stavby dopravné stavby betón geotechnika ročenka
  ročenka
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  SVF1100
  Stavebnícka ročenka 2008

  kniha

 5. Energetická efektívnosť pri rekonštrukciách verejného osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 13, č. 1 (2007), s.6-9
  verejné osvetlenie efektívnosť energetická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Energetická efektívnosť pri revitalizácii panelových bytových domov
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . , s.199-204
  revitalizácia efektívnosť energetická
  zborník (príspevkov)
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zatepľovanie budov : tepelná ochrana
  Sternová Zuzana 
  Bratislava : Jaga, 1999 . - 207 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-88905-11-7
  zatepľovanie budov tepelná ochrana teplo efektívnosť energetická
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR6110
  SJF1000
  SVF4302
  kniha

  kniha