Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of energy performance contracting measures on the quality of indoor environment of building
  Gombošová Veronika ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . CD-ROM, s. 243-248
  indoor climate energy auditing sick building syndrome
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The effects of regional climate change on indoor conditions of dwellings
  Hollý Ján ; 010180  Palko Milan ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 108-112
  climate change simulation dwellings indoor climate
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Použitie odparovacieho chladenia pri úprave vnútornej klímy halových objektov
  Füri Belo ; 010290  Frťalová Mária ; 010290
  Vetranie a klimatizácia 2016. Zelená úsporám energie : . S. 110-114
  odparovacie chladenie vnútorná klíma budov evaporative cooling indoor climate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Assessment of Microclimate Measurements in Indoor Swimming Pool
  Turza Róbert  Füri Belo ; 010290 Niková Ingrida ; 010290
  Indoor Climate of Buildings 2016 : . S. 155-164
  indoor climate swimming pool mikroklíma bazény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza prevádzky kombinovanej sústavy
  Straková Zuzana ; 010290 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 1, iss. 1 (2015), online, s. 58-64
  vnútorné prostredie indoor climate
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Defects of flat roof over spaces with higher moisture of indoor climate
  Držka Milan ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 425-428
  moisture defects indoor climate
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Tvorba vnútorného prostredia v objektoch priemyselného charakteru
  Straková Zuzana ; V290 
  21. konference Klimatizace a větrání 2014 : . S. 93-98
  indoor climate technika prostredia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. The verification of the function of a narrow-cavity double-skin transparent facade - in situ experiment
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Szabó Ján ; V180 Mikle Stanislav ; V180
  Czasopismo Techniczne Technical Transactions . Vol. 109, 2-B/2012, Iss. 3 (2012), s.19-28
  double-skin transparent facade dvojitá transparentná fasáda energetický režim energy mode experiment in situ experiment in situ indoor climate narrow cavity štrbinový medzipriestor vnútorná klíma
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Porovnanie parametrov vnútornej klímy a CFD simulácie v administratívnej budove so systémom NTV/VTCH
  Ďurišová Emília  Šikula Ondřej Petráš Dušan ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.565-570
  CFD indoor climate vnútorná klíma CFD
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Vnútorné prostredie budov - kvalita vzduchu, zdravie, výkonnosť
  Petráš Dušan ; V290 
  Fórum ZSVTS 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  indoor climate vnútorné prostredie
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok