Výsledky vyhľadávania

 1. Současné a budoucí úkoly jaderné energetiky ve výrobě elektrické energie : dát. obhaj. 17.12.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Špok Marek ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.12.2014 ; Študijný program : 90 . - 113 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Elektroenergetika power generation legislation nuclear energy výroba elektrickej energie legislatíva vyraďovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63935
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Flamíková Dorota ; E  Farkas Smitková Miroslava (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 74 s
  biogas station renewable energy sources biomass výroba elektrickej energie obnoviteľné zdroje energie biomasa Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88924
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh hydroenergetického využitia hate Bánovce nad Bebravou
  Paulech Andrej ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  electricity production výroba elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93944
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie tepelnej energie spalín spaľovacích turbín
  Hokýnek Marek ; J  Ridzoň František (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering spaľovacia turbína výroba elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85246
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh hybridného energetického systému pre Centrum excelentnosti
  Strečanský Lukáš  Pokorný Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 67 s príl
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production wind turbine výroba elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80363
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. Výroba elektrickej energie spaľovaním plynov s nízkou výhrevnosťou s použitím Stirlingového motora
  Gáži Jakub ; J  Holmanová Jana (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery výroba elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58912
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh tepelného čerpadla pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
  Noskovič Juraj ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 71 s
  Elektroenergetika elektrotechnika výroba elektrickej energie rozvod elektrickej energie tepelné čerpadlá obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61924
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Efektívnejšie využívanie koridoru vonkajších elektrických vedení
  Krucina Michal ; E  Reváková Daniela (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 63 s
  Elektroenergetika elektrotechnika vonkajšie vedenia výroba elektrickej energie rozvod elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61434
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Energetický potenciál geotermálneho tepla suchých hornín na území Slovenska a jeho využitie pre výrobu elektrickej energie : Tézy habilitačnej prednášky
  Masaryk Michal ; J0060 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 20 s
  ISBN 978-80-227-3090-7
  horniny výroba elektrickej energie
  brožúra
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  kniha

  kniha