Výsledky vyhľadávania

 1. Továreň No. 8 - návrat k tradícii
  Bartošíková Tereza ; A3130 
  Eurostav . Roč.19, č.1-2 (2013), s.44-45
  architektúra továreň
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Obnova objektov č. 1,2,3 bývalej továrne Matador na kultúrno-spoločenské centrum
  Borišová Zuzana ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture reconstruction conversion továreň konverzia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72931
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Konverzia objektu č. 12 bývalej továrne Matador na interiérové centrum
  Svitek Tomáš ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture showroom továreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73363
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Konverzia objektu č. 6 bývalej továrne Matador na centrum múzických umení
  Ostrowska Iveta ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture koncertná sála konverzia továreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71881
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Nobelove dynamitky v Európe
  Bartošová Nina ; A3130 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.55-58
  továreň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Regenerácia priestorov a objektov bývalej Rothovej továrne na Patrónke v Bratislave
  Vodrážka Peter ; A3130  Bartošová Nina ; A3130
  Techné Ostrava 2010. IX.ročník Mezinárodního festivalu filmů o technický a průmyslových památkách : . s.55-57
  industriálna architektúra priemyselné dedičstvo konverzia Bratislava továreň
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Pamiatková obnova a dostavba objektov bývalej Rothovej továrne na Múzeum technických pamiatok v Bratislava
  Kovaľ Lukáš ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture konverzia továreň múzeum technika conversion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62607
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Pamiatková obnova a dostavba objektov bývalej Rothovej továrne na Vojnové múzeum v Bratislave
  Kubíčková Hana ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture továreň konverzia múzeum conversion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62609
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Pamiatková obnova a dostavba objektov bývalej Rothovej továrne na Múzeum technického pokroku a vynálezov v Bratislave
  Málusová Daniela ; A  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture obnova rekonštrukcia továreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59483
  diplomová práca
  kniha

  kniha