Výsledky vyhľadávania

 1. Prenos a rozvod elektrickej energie
  Reváková Daniela ; E130  Beláň Anton ; E020 Eleschová Žaneta ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 191 s
  ISBN 80-227-2118-2
  rozvod elektrickej energie elektrizačné sústavy rozvodné siete rozvodné systémy nn, vn, vvn
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  kniha

  kniha

 2. HDO - Hromadné dálkové ovládaní
  Pohorský Jiří 
  Praha : BEN - technická literatura, 2002 . - 118 s
  ISBN 80-7300-054-7
  odber elektrickej energie rozvodné siete automatické riadenie HDO hromadné diaľkové ovládanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0102
  kniha

  kniha

 3. 26th international conference on lightning protection. Conference proceedings. Volume 2.,3 : ICLP 2002. Cracow, Poland. 2.- 6. Sept. 2002
  Cracow : STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH, 2002 . - s. 420 - 858., 58 s
  ISBN 83-910689-5-1
  blesky prepätie nárazové prepetie ochranné zariadenia uzemnenia prepäťová ochrana rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Riešenie regulácie napätia a jalového výkonu v elektrizačnej sústave Slovenska : v.odb. 26-34-9. Obh. 06.03.2002
  Koudela Peter  Altus Juraj (škol.)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2001 . - 126 s 12 príl.
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy rozvodné siete regulácia napätia jalový výkon
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Electrical installations handbook
  Seip Günter G. (zost.) 
  3. ed.
  Munich : Publicis MCD Verlag, 2000 . - 728 s
  ISBN 3-89578-061-8
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie EMC ochranné zariadenia bezpečnosť štandardy testovanie rozvodné siete
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. 25th international conference on lightning protection. Conference proceedings. Volume A, B : ICLP 2000. Rhodes, Greece. 18.- 22. Sep. 2000
  Rion : High Voltage Laboratory, 2000 . - s. 1-495, s. 503-935
  blesky prepätie nárazové prepetie ochranné zariadenia uzemnenia prepäťová ochrana rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 7. Přenos a rozvod elektrické energie
  Mertlová Jiřina  Kosmich Martin Hejtmánková Pavla
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1997 . - 130 s
  ISBN 80-7082-222-8
  elektrizačné sústavy rozvod elektrickej energie rozvodné siete
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Electrical power distribution and transmission
  Faulkenberry Luces M.  Coffer Walter
  Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996 . - 582 s
  ISBN 0-7923-9912-9
  prenosové vedenia rozvod elektrickej energie prenos elektrickej energie rozvodné siete
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Přepětí a elektromagnetická kompatibilita / [aut.] Hudec,Jaroslav
  Hudec Jaroslav 
  1.vyd.
  Hradec Králové : HAKEL, 1996 . - 229 s
  ISBN 80-902201-0-X
  prepätie rozvod elektrickej energie rozvodné siete EMC
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 10. AC and DC power transmission : Sixth international conference. 29. Apr. - 3. May 1996
  London : Institution of Electrical Engineers, 1996 . - 423 s
  ISBN 0-85296-654-7
  prenos elektrickej energie rozvod elektrickej energie rozvodné siete prenosové sústavy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha