Výsledky vyhľadávania

 1. Parametrizácia rečových signálov pre rozpoznávanie reči
  Kováč Ľuboš ; E  Kačur Juraj (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 60 s
  Telekomunikácie parametrizácia rečová komunikácia rozpoznávanie reči
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61477
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie rečových signálov pomocou modelu STN a ich kompresia
  Hvišč Pavol ; E  Turi Nagy Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 63 s
  Telekomunikácie rečová komunikácia STN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60164
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Skryté Markovove modely v rozpoznávaní reči : Vývoj slovenského rečového komunikačného rozhrania a jeho využitie v aplikáciách podporujúcich počítačom asistovanú výuku na I. stupni ZŠ
  Nagy M.  Ďuriš Pavol (škol.)
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2007 . - 115 s
  skrytý Markovov model rozpoznávanie reči rečová komunikácia komunikačné rozhranie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Rečová komunikácia / [aut.]Oľga Škvareninová
  Škvareninová Oľga 
  2. preprac. vyd
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004 . - 278 s
  ISBN 80-08-00290-9
  reč komunikácia rečová komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Practical Spoken Dialog Systems / Edit.: Dahl, D.
  Dahl Deborah (zost.) 
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004 . - 232 s
  ISBN 1-4020-2675-7
  spracovanie reči rozpoznávanie reči rečová komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha