Výsledky vyhľadávania

 1. Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet : patentový spis 288778 / aut. Kamila Víchová, Ľubomír Šooš, Zuzana Kovačková
  Víchová Kamila ; 010290  Šooš Ľubomír ; 020070 Kovačková Zuzana
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SK 2020 . - 17 s.
  spaľovanie pelety combustion pellets
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Impact of water content on energy potential and combustion characteristics of methanol and ethanol fuels / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Igor Wachter
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Wachter Igor ; 065000
  Energies [Open access] . Vol. 12, iss. 18 (2019), s. 1-16
  biorenewable fuels ethanol Methanol combustion
  https://www.mdpi.com/1996-1073/12/18/3491
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Parametre horenia zmesi nafty a dekanolu stanovené kónickým kalorimetrom / aut. Igor Wachter, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Tomáš Štefko
  Wachter Igor ; 065000  Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Advances in Fire & Safety Engineering : . S. 1-4
  diesel combustion alcohol cone calorimeter
  https://new.fbi.uniza.sk/uploads/files/1578648872-WACHTER-RANTUCH-MARTINKA-STEFKO.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odhad viditeľnosti v požiarnom úseku a jeho variabilita / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000
  Advances in Fire & Safety Engineering : . S. 1-4
  combustion combustion products fire hazard
  https://new.fbi.uniza.sk/uploads/files/1578648667-MARTINKA-RANTUCH.pdf
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 198
  black liquor combustion gasification electric energy payback period čierny lúh spaľovanie splyňovanie elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 882-883
  black liquor cogeneration combustion electric energy gasification čierny lúh kogenerácia spaľovanie elektrická energia
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Emisije ze spalania paliw stalych z biomasy rošlinnnej / aut. Jerzy Chojnacki, Boguslawa Berner, Robert Bujaczek, Aleksander Denis, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Tomasz Piskier, Krzysztof Rokosz, Kazimierz Slawinski
  Chojnacki Jerzy  Berner Boguslawa Bujaczek Robert Denis Aleksander Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Piskier Tomasz Rokosz Krzysztof Slawinski Kazimierz
  Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej / . S. 22-28
  biopalivá spaľovanie biofuels combustion
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Heat release rate of vegetable oils during combustion / aut. Peter Rantuch, Igor Wachter, Róbert Ešek, Jozef Martinka
  Rantuch Peter ; 065000  Wachter Igor ; 065000 Ešek Róbert Martinka Jozef ; 065300
  SGEM 2017. 17th international multidisciplinary scientific geoconference : . S. 695-702
  heat release rate cone calorimeter combustion
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Influence of Raw Sawdust Treatment on Pellets Properties and Combustion of Pellets / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Mário Costa
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Costa Mário
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2017, č. 5 (2017), s. 427-434, online
  spaľovanie biomasy combustion
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042051195&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=influence+of+raw+sawdust+treatment&st2=&sid=d7b076f66962b7e6c4cd24bba46075a8&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28influence+of+raw+sawdust+treatment%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Combustion gases and heat release analysis during flame and flameless combustion of wood pellets / aut. Jozef Horváth, Igor Wachter, Karol Balog
  Horváth Jozef ; M5000  Wachter Igor ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 17-24
  biomass combustion
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/04_horvath_wachter.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok