Výsledky vyhľadávania

 1. Professional language curriculum innovation at engineering universities. Inovácia profesionálnej jazykovej prípravy na vysokých školách technického zamerania
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330
  Technical creativity in school`s curricula with the form of project learning "from idea to the product" from the kindergarten to the technical faculty :
  jazyková príprava kurikulum analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Od analýzy potrieb k návrhu programu kurzu angličtiny na špecifické účely
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 111 s
  ISBN 80-227-2528-5
  analýza potrieb kurzy angličtina
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Prieskum cudzojazyčných vzdelávacích potrieb ako východiskový komponent pri navrhovaní programu kurzu angličtiny na špecifické účely. Analysis of foreign language educational needs as an initial stimulus for ESP course design
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  SCHOLA 2003 . s.194-198
  angličtina na špecifické účely analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Needs analysis - the first step in developing a syllabus
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  ESP Spectrum . No. 16 (1998), s.14-19
  analýza potrieb sylaby kurikulum
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výsledky analýzy používania anglického jazyka v praxi absolventa MtF STU
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Miština Juraj ; M330
  CO-MAT-TECH 98 : . s.718-721
  jazyková výučba analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza potrieb ako prvý krok inštitucionálneho výskumu zameraného na tvorbu nových učebných plánov
  Cagáňová Dagmar ; M330  Rusková Dagmar ; M330
  CO-MAT-TECH 98 : . s.709-717
  učebný plán analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Needs analysis
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  IATEFL. Proceedings of the Teacher Training Symposium. Teacher Training in a Climate of Change . s.87-94
  analýza potrieb jazykové zručnosti dotazník
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Process of planning and building-up an ESP syllabus. Proces plánovania a tvorby syláb pre výučbu odbornej angličtiny
  Mironovová Emília ; M330  Miština Juraj ; M330
  Aplikácia teoretických a praktických poznatkov vo vyučovaní odborného jazyka. : . s.131-134
  sylaby analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok