Výsledky vyhľadávania

 1. Prejavy agresivity voči pedagógom a vychovávateľom a jej príčiny
  Šuchterová Ružena ; M  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 62 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education agresivita výchova škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80950
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Problém agresívneho správania žiakov na stredných školách a možnosti ich eliminácie
  Fialová Dušana ; M  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 85 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education výchova škola šikanovanie prevencia agresivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81022
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výchovné problémy na škole
  Stegmannová Jana  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects agresivita šikanovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80972
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Problematika šikanovania na školách : Diplomová práca
  Grajcaríková Anna  Szőköl Štefan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  agresivita šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67591
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Výchovné problémy na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Dubravická Beáta  Kostelník Ján (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  prevencia agresivita poruchy správania učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68208
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Problém agresívneho správania žiakov a možnosti eliminovania : Diplomová práca
  Sláviková Denisa  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  agresivita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72809
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Verbálna agresia študentov - stredoškolákov vo vyučovacom procese (alebo počas prestávok) : Diplomová práca
  Taratutová Denisa  Kováčová Barbora (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  správanie agresivita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67508
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Verbálna agresia stredoškolákov vo vyučovacom procese : Diplomová práca
  Ďuržo Pavol  Kováčová Barbora (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  agresivita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67934
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza možností eliminovania agresívneho správania žiakov Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom : Diplomová práca
  Iskra Marián  Bednáriková Mária (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  stredná škola agresivita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67403
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Problematika šikanovania na školách
  Fodor Rastislav  Rusková Dagmar (škol.) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  agresivita šikanovanie prevencia škola diagnostics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58834
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha