Výsledky vyhľadávania

 1. Architecture Competition: Project Design and the Building Process : (Design and the Built Environment) / ed. Ignaz Strebel
  Strebel, Ignaz (ed.) Silberberger, Jan (ed.)
  1. vydanie
  London : Routledge, 2017 . - 192 s.
  ISBN 978-1472469984
  súťaž architektonická architektonické navrhovanie proces výstavby obstarávanie tender
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Nové trendy v zákone o verejnom obstarávaní
  Ellingerová Helena ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 22, č. 4 (2016), s. 78-79
  zákon ponuka obstarávanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, riadenia zásob a medziobjektovej dopravy v spoločnosti ZVS holding, a. s.
  Kázmérová Veronika ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 89s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management inventory dodávatelia obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98965
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie obstarávania vstupných komponentov v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o.
  Stanovič Tomáš ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management transport dodávatelia obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78881
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zefektívňovania procesov obstarávacej logistiky v TATRACHEMA VD
  Muráň Matúš  Jacinto Assuncao Domingos (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 80 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistics obstarávanie logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80219
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Elektronický aukčný systém verejného obstarávania
  Mišák Ivan ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 55 s 4 príl.
  Applied Informatics price cena systém obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65534
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, implementácia ABC analýzy v riadení zásob spoločnosti VLM MIHALIK, s.r.o.
  Vystavil Štefan ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 67s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistics skladové hospodárstvo zásoby obstarávanie logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87254
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zefektívňovania obstarávacích procesov v spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia : Diplomová práca
  Kovaľ Martin  Cibulka Viliam (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 93 s., CD-ROM
  process transport logistics doprava obstarávanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67056
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh aplikácie ABC analýzy ako prostriedku optimalizácie podnikových zásob a zlepšenie fungovania skladového hospodárstva v podniku PASTORKALT a.s.
  Palacka Andrej  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  logistics supply storage obstarávanie zásobovanie skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58359
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh na úpravu a zefektívnenie fungovania skladového systému podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  Gábelová Darina  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  skladové hospodárstvo obstarávanie zásoby logistics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63324
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha