Výsledky vyhľadávania

 1. Pohľadový betón: vplyv spracovateľnosti betónu a času zhutňovania na vzhľad povrchu
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 40-42
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu laboratórne skúšky viskozita
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Requirements for pavement base layers with unbound granular material
  Cápayová Silvia ; 010120  Štefunková Zuzana ; 010260 Unčík Stanislav ; 010260 Zuzulová Andrea ; 010120
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 3 (2019), s. 21-28
  konštrukcia vozovky pavement structure laboratórne skúšky laboratory tests nestmelená zmes unbound mixture Proctorova skúška Proctor test
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/27/3/article-p21.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Pohľadové betóny: závislosť spracovateľnosti betónu a času zhutňovania - experimentálne skúšky v laboratóriu
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Výroba betónu 2018 : . S. 71-77
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu laboratórne skúšky viskozita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Pohľadové betóny: Závislosť skladby betónu a typu debnenia - experimentálne skúšky v laboratóriu
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Betón 2017 : . S. 132-138
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu laboratórne skúšky debnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stanovenie vstupných parametrov pre materiálové modely na základe výsledkov laborátornych skúšok
  Fábryová Chalupková Karina ; 010150 
  Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia : . CD-ROM, s. 126-133
  laboratórne skúšky materiálové modely vstupné parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kvalita povrchu pohľadových betónov
  Kamas Tomáš  Bisták Andrej ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 60-63
  pohľadový betón kvalita povrchu betónu laboratórne skúšky pórovitosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Verification of concrete durability of 124 year old bridge in Bratislava
  Janotka Ivan  Ševčík Patrik Paulík Peter ; V110 Bačuvčík Michal ; 042110
  Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues : . S. 173-189
  bridge concrete laboratory tests microstructure pore structure history most betón prostý laboratórne skúšky mikroštruktúra pórová štruktúra história
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Závislosť šmykovej tuhosti zeminy na pretvorení: prehľad niektorých laboratórnych metód na stanovenie geotechnických parametrov
  Panuška Jakub ; 010150 
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 230-241
  laboratórne skúšky šmykový modul dynamické skúšky zemín
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Soil treatment with lime - laboratory experiments and case studies
  Frankovská Jana ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Panuška Jakub ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 689-695
  jemnozrnné zeminy geotechnika laboratórne skúšky zlepšovanie zemín soil improvement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Laboratórne experimenty potrubí s lokálnymi deformáciami a skúšky prírubových rúrkových spojov
  Brodniansky Ján ; V190  Magura Martin ; V190 Recký Jozef
  Konstrukce . Roč. 13, č. 1 (2014), s. 66-69
  flanged connections laboratórne skúšky laboratory testing local deformation lokálna deformácia Potrubia oceľové prírubové spoje steel pipeline
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok