Výsledky vyhľadávania

 1. Prehľad zariadení FACTS z pohľadu sekundárnej regulácie ES. Overview of the most commonly used facts controlers in SVC of a power system
  Kuník Stanislav ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Kopček Michal ; M6000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 7 (2008)
  FACTS sekundárna regulácia pilotné uzly
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Redukcia výberu pilotných uzlov v sekundárnej regulácii : Doktorandská dizertačná práca
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 101 s príl (autoreferát)
  regulácia elektrického napätia pilotné uzly
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Grafický podporný systém k výberu pilotných uzlov v prostredí Flash : Bakalárska práca
  Valúch Vladimír  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle pilotné uzly
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Algoritmy redukcie pri výbere pilotných uzlov
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Halenár Igor ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R187a-1/R187a-6
  pilotné uzly elektrizačné sústavy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Softvérová podpora výberu pilotných uzlov. Software support for pilot bus selection
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000
  Process Control 2004 : . s.R254b/1-6
  pilotné uzly softvér
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok