Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh kompetenčného modelu pre výrobného operátora v spoločnosti IKEA Industry, závod Trnava
  Dobrovodská Stanislava ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 52s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competency model key competencies kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87404
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh odporúčaní na rozvoj kľúčových kompetencií manažérov slovenských priemyselných podnikov
  Nižňan Adam ; M  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competencies key competencies manager kompetencie podnik priemyselný podnik kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79047
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Význam jednoduchých experimentov vo VŠ vzdelávaní
  Pavlendová Gabriela ; V240  Baník Ivan ; V240 Chovancová Marcela ; V240
  Tvorivý učiteľ fyziky VI. : . s.215-226
  consequences of school reform dôsledky školskej reformy key competencies kľúčové kompetencie perceptions of teaching physics postoj študentov k fyzike students' approach to physics vnímanie vyučovania fyziky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Manažment podniku : kľúčové manažérske kompetencie
  Čambál Miloš ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Liberko Igor (rec.) Štefánik Ján (rec.) Rašner Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 354 s
  ISBN 978-80-227-3926-9
  manažment podniku kľúčové kompetencie strategické plánovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF7100
  kniha

  kniha

 5. Požiadavky na učebnice v odbornom technickom predmete na SOU
  Hívešová Daniela ; M7000  Pavlásek Pavel (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 95 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects kľúčové kompetencie učebnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54427
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Problems in Teaching Physics at Technical Universities
  Baník Ivan ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Lukovičová Jozefa ; V240 Podoba Rudolf ; V240
  TIM - 2012 International Physics conference : . s.65
  attitude of students key competencies kľúčové kompetencie physics teaching stanovisko študentov učenie fyziky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Návrh riešenia na rozvoj kľúčových kompetencií interkultúrneho manažéra v priemyselnom podniku
  Kollárová Tatiana  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 74 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies human resources ľudské zdroje kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh na zlepšenie kľúčových kompetencií vrcholového manažmentu v priemyselnom podniku Trnavská teplárenská, a.s.
  Šipkovská Jaroslava  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 104 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80135
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh kompetenčného modelu pre spoločnosť ZKW Slovakia, s.r.o.
  Belavá Marta  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 77s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies stredný manažment kľúčové kompetencie kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80121
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha