Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácia a aplikácia edukačných podkladov pre potreby priemyselnej robotiky / aut. Ivan Fiťka, Jan Rybář, Ján Vachálek, Jakub Palenčár, Marián Králik
  Fiťka Ivan ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Palenčár Jakub ; 020020 Králik Marián ; 020070
  Transfer 2018: . S. 1-13, CD ROM
  edukácia priemyselný robot education industrial robot
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Dizajn edukačného hracieho prvku
  Konkoľová Patrícia ; A  Humaj Peter (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 150
  Product Design education edukácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83279 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18B0B0AA43959DC6DA53334321BD
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Šikudová Viera ; M  Cyrus Pavel (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects graduate education edukácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Hodnotové a sociálne aspekty edukácie a výučba reflektujúca detské vnímanie sveta
  Sawicki Silvester ; M0100  Gálik Slavomír (rec.) Chmelíková Gabriela (rec.) ; M0100 Cisárik Ján (rec.)
  Trnava : Libros, 2012 . - 135 s
  ISBN 978-80-9-71189-1-4
  edukácia výučba
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 5. Od udržateľnej vedy na európskych univerzitách k udržateľnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v kontexte s globálnym udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Moravčík Oliver ; M6000  Sakál Peter ; M4000 Šmida Ľubomír ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Štefánková Jana ; M9200
  Výkonnosť podniku . Roč. 2, č. 2 (2012), s.67-77
  udržateľný rozvoj edukácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Efektívnosť vyučovania v technických odborných predmetoch = Teaching efficiency in technical scientific subjects : Dizertačná práca
  Klaučo René ; M7000  Várkoly Ladislav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 159 s príl
  edukácia učebná pomôcka e-learning výučbové prostredie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces : Diplomová práca
  Kováčik Martin  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  e-learning education internet e-learning projekt edukácia internet učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67623
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom IKT a internetu
  Brndiar Peter  Krpálek Pavel (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  informačná gramotnosť dištančné vzdelávanie education edukácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58688
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vzdelávanie seniorov a jeho hodnotenie
  Lališová Daniela  Kostelník Ján (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  education edukácia seniori
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58654
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využívanie IKT v edukácii na SOŠ a SPŠ v Myjave = Utilizing of Information and Communication Technologies in Education at SOŠ and SPŠ in Myjava : Diplomová práca
  Figurová Jozefína  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s Prílohy + 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie edukácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha