Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov technických profesijných predmetov
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  XXII. Didmattech 2009 : . s.259-263
  Technológie informačné technológie komunikačné vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných škôl = Professional post graduating self-improvement of secondary education teachers : Diplomová práca
  Dovalová Dana  Fulková Emília (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s Prílohy + 1 CD-ROM
  vzdelávanie učiteľov motivácia samovzdelávanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Inovácia vzdelávania učiteľov technických predmetov
  Hrmo Roman ; M220 
  Strategie technického vzdělávání v reflexi doby :
  inovácia technické predmety vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov technických profesijných predmetov
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  XXI. Didmattech 2008. 1st part :
  informačné technológie komunikačné technológie vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov = Technical Teachers` Education : Diplomová práca
  Dobiášová Jana  Kips Milan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 63 s prílohy (1 CD-ROM)
  vzdelávanie učiteľov pedagogika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Ďalšie vzdelávanie učiteľov = Further teacher education : Diplomová práca
  Novák Jaroslav  Cyrus Pavel (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s prílohy
  vzdelávanie učiteľov motivácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vzdelávanie učiteľov technických profesijných predmetov v oblasti informačných a komunikačných technológií
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Média a vzdělávání 2008 :
  vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok