Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie zmien - 1: Úvod
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 13-14
  zmena riadenie zmien analýza silového poľa kľúčové osoby change change management force-field analysis key persons
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia zmien v priemyselnom podniku
  Benedikovičová Lenka ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management innovation change project management project inovácia zmena projektové riadenie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99316
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Asses the impact of changes to schedule
  Chamulová Barbara ; V270 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.114-120
  časový plán change impact assessment ohodnotenie dopadu proces výstavby process of construction schedule zmena
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Riadenie zmien v priemyselnom podniku s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok
  Káloši Štefan  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 59 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety change bezpečnosť zmena bezpečnosť práce bezpečnosť prevádzky riadenie zmien
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79718
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh podpory realizácie zmien aspektovo-orientovaným spôsobom
  Dulačka Michal ; I  Vranić Valentino (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 55 s príl.
  informačné systémy Information Systems change zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81247
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Zmeny počas životného cyklu softvéru
  Masár Alojz ; M180  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 120 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization software control project change control system riadenie model projekt zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54279
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu riadenia zmien v podniku Slovnaft, a.s., Bratislava
  Lenický Miloš ; M  Drahňovský Juraj (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 58s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management maintenance changes zmena riadenie zmien údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66570
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Aspect-Oriented Change Realization Based on Multi-Paradigm Design with Feature Modeling
  Menkyna Radoslav ; I200  Vranić Valentino ; I200
  Lecture Notes in Computer Science : . s.40-53
  zmena aspektovo-orientované programovanie multiparadigmový návrh modelovanie vlastností Interakcia zmien
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Príspevok k modelovaniu zmien aspektovo-orientovaným spôsobom
  Zdechovan Ján ; I200  Vranić Valentino (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 70 s
  change aspect model katalóg zmena softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72490
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Developing Applications with Aspect-Oriented Change Realization
  Vranić Valentino ; I200  Bebjak Michal ; I200 Menkyna Radoslav ; I200 Dolog Peter
  Lecture Notes in Computer Science : . s.192-206
  zmena aspektovo-orientované programovanie všeobecne aplikovateľné zmeny doménovo špecifické zmeny Interakcia zmien
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok