Výsledky vyhľadávania

 1. Projekt outsourcingu vo facility managemente
  Somorová Viera ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 23, č. 10 (2017), s. 57-59
  projektový tím procesné listy výberové konanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh a posúdenie alternatív financovania projektu vo výrobnom podniku
  Jurkovičová Veronika  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises projektový tím finančná analýza kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94706
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh eliminácie komunikačných bariér v projektových tímoch v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Roštecká Zuzana  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project management projektový manažment projektový tím komunikačné bariéry komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93948
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zefektívnenie využívania metódy FMEA v spoločnosti Tecoplast PM Slovakia, s.r.o. Myjava
  Malovicová Jana  Horňák František (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  projektový tím náklady FMEA quality costs FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58293
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Tvorivosť a projektový tím
  Lenhardt Ján ; M190  Lenhardtová Zuzana ; M4000
  Projektový manažment a jeho ďalší rozvoj : . s.51-54
  projektový tím tvorivé metódy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Návrhy na zlepšenie uplatňovania projektového riadenia v spoločnosti Ericsson Slovakia, spol. s r. o., Bratislava = Proposals to improve the application of project management at Ericsson Slovakia, spol. s r. o., Bratislava : Diplomová práca
  Schwarz Ján  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 94 s Prílohy, 1 CD-ROM
  projektové riadenie projekt modely zrelosti projektový tím
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Projektové tímy
  Čambál Miloš ; M4000  Halenárová Kristína ; M190
  Podpora rozvoja projektového manažmentu na Slovensku : . s.21-25
  projektový tím projektová komunikácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Rozvoj manažérskych zručností pre efektívne riešenie problémov a riadenie konfliktov v projektovom tíme
  Horňák František ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 3 (2006), s.20-22
  manažérske zručnosti projektový tím
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 9. Projektový manažment - projektový tím
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.95-98
  projektový manažment projektový tím
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Riešenie konfliktov a kríz v projektovom tíme
  Horňák František ; M4000 
  Projektový manažment: metódy, nástroje a využitie projektového manažmentu v praxi : . s.15-19
  projektový tím
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (3) - článok
  článok

  článok