Výsledky vyhľadávania

 1. Podnikanie a rozvoj podnikateľských zručností žiakov SŠ
  Potocki Maroš ; M  Krpálková Krelová Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 91 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education business výchova učitelia podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81014
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Stredná odborná škola v Senici 1948 - 2011 : Diplomová práca
  Rosa Branislav  Hlavatý Rastislav (škol.) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  students učitelia dejiny školstva učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72181
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Projektové vyučovanie na odborných školách : Diplomová práca
  Palková Blanka  Tóblová Eva (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  students učitelia vyučovací proces projektové vyučovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67444
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže na odborných a technicky zameraných školách : Diplomová práca
  Véghová Jana  Tamášová Viola (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  education values výchova rodina hodnotová orientácia hodnoty učitelia škola učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68189
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov - inžinierov: Súčasnosť a perspektívy : Košice, 19.-20.9.2007
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007 . - 110 s
  ISBN 978-80-8073-838-9
  pedagogické štúdium učitelia
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 6. Typológia učiteľov jazyka pre špecifické účely
  Fedič Dušan ; M330 
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  učitelia typológia Jazyky cudzie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Pregraduálna príprava budúcich učiteľov nefilologickej orientácie z aspektu cudzojazyčnej kompetencie
  Reháková Anna ; M330  Rusková Dagmar ; M330
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.115-123
  pregraduálna príprava učitelia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Pedagogical education of university teachers. Pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov
  Krelová Katarína ; M220 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.646-652
  pedagogická príprava učitelia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Učitelia a IKT. Teachers and IKT
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  Akademická Dubnica 2004 : . s.149-152
  učitelia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vedeckopedagogická príprava učiteľov technických predmetov - významný prvok intenzifikácie európskej dimenzie školstva
  Driensky Dušan ; M220 
  Slovenské školstvo v kontexte európskej integrácie : . s.141-144
  učitelia technické predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok