Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv negrafických užívateľských dát v informačnom modeli stavby na procesy ich ďalšieho spracovania
  Mayer Pavol ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 124-127
  BIM IFC parameter negrafické informácie digitalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Změny v územním plánování. Co nás čeká? : Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 8. října 2020 / ed. Tamara Blatová
  Blatová Tamara (ed.) 
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2020 . - 56 s.
  ISBN 978-80-7663-009-3
  územné plánovanie stavebný zákon posudzovanie vplyvov na ŽP digitalizácia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 3. Construction industry is capable of transformation
  Jankovichová Eva ; 010270 
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 7-11
  inovatívne technológie digitalizácia stratégia a inovácia modelu
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza možností využitia digitálnych foriem inžinierstva v pamiatkovej obnove
  Funtík Tomáš ; 010270  Pasiar Michal
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 47-53
  pamiatková obnova BIM digitalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Implementácia BIM na Slovensku, potenciál pre udržateľnú výstavbu
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Udržateľnosť a digitalizácia v stavebníctve : . USB kľúč, s. 55-61
  BIM udržateľnosť digitalizácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Počítač v meste / aut. Miroslav Pikus
  Pikus Miroslav 
  1. vydanie
  Krásno nad Kysucou : Vydavateľstvo Absynt, o.z. pod značkou Kalligram, 2019 . - 112 s.
  ISBN 978-80-89916-70-2
  mesto urbanizmus digitalizácia technológie kvalita života
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  kniha

  kniha

 7. Návrh systému na sledovanie nízkoúrovňových signálov vo frekvenčnom pásme do 25 Hz
  Labon Peter ; E  Hribik Ján (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 48 s 6 príl.
  Rádioelektronika Radioelectronics filter filter microcontroller filter filter digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92509
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Petriska Martin ; E060  Slugeň Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 91 s AUTOREF. 2013, 37 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering spektroskopia digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63937
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Návrh štruktúry uloženia rastrovej reprezentácie údajov operátu KN a príslušnej metaúdajovej schémy podľa platných noriem
  Jurga Jakub ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography database metadáta databáza kataster nehnuteľností digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86292
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Využitie reverzného inžinierstva pri úprave hokejovej prilby
  Segeš Tomáš ; M  Buranský Ivan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies 3D skener digitalizácia reverzné inžinierstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66751
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha