Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza možností využitia digitálnych foriem inžinierstva v pamiatkovej obnove
  Funtík Tomáš ; 010270  Pasiar Michal
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 47-53
  pamiatková obnova BIM digitalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Construction industry is capable of transformation
  Jankovichová Eva ; 010270 
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 7-11
  inovatívne technológie digitalizácia stratégia a inovácia modelu
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Implementácia BIM na Slovensku, potenciál pre udržateľnú výstavbu
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Udržateľnosť a digitalizácia v stavebníctve : . USB kľúč, s. 55-61
  BIM udržateľnosť digitalizácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Využitie reverzného inžinierstva pri úprave hokejovej prilby
  Segeš Tomáš ; M  Buranský Ivan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies 3D skener digitalizácia reverzné inžinierstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66751
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh štruktúry uloženia rastrovej reprezentácie údajov operátu KN a príslušnej metaúdajovej schémy podľa platných noriem
  Jurga Jakub ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography database metadáta databáza kataster nehnuteľností digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86292
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Petriska Martin ; E060  Slugeň Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 91 s AUTOREF. 2013, 37 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering spektroskopia digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63937
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh systému na sledovanie nízkoúrovňových signálov vo frekvenčnom pásme do 25 Hz
  Labon Peter ; E  Hribik Ján (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 48 s 6 príl.
  Rádioelektronika Radioelectronics filter filter microcontroller filter filter digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92509
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Budovanie digitálneho repozitára publikačnej činnosti a ohlasov
  Prelovská Alena ; M9300  Rešetová Kvetoslava ; M9300
  Itlib. Informačné technológie a knižnice . Roč. 16, č. 3 (2013), s.19-23
  digitalizácia publikačná činnosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Praktické problémy pri zbere dát pri 3D digitalizácii
  Vičík Vladimír ; M  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 77s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies digitalizácia reverzné inžinierstvo triangulácia 3D skener
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66218
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve - PACS
  Michalica Štefan ; E  Kukučka Marek (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 59 s CD-ROOM
  Telecommunications digitalizácia PACS telemedicína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82078
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha