Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systémových riešení na zvýšenie úrovne podmienok zamestnancov v podnikovej kolektívnej zmluve SLOVEO, a.s. z pohľadu zamestnanca
  Herdová Eva  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management employers social dialogue kolektívna zmluva zamestnávatelia sociálny dialóg
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90539
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku : Bakalárska práca
  Kovács Pavel  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  sociálny dialóg kolektívna zmluva zamestnanecké výhody personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62064
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Flexibilita alebo istota zamestnania - dilema zamestnávateľov a zamestnancov
  Černá Ľubica ; M4000 
  Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným : . s.58-64
  flexibilita trh práce sociálny dialóg
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Sociálny dialóg v projektovo orientovaných organizáciách
  Černá Ľubica ; M4000 
  "Spoločnosť, kríza, rodina" : . s.117-123
  projekt organizačná štruktúra sociálny dialóg
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Rozvoj sociálneho dialógu prostredníctvom inštitucionálneho posilenenia odborovej organizácie
  Černá Ľubica ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : NKOS, 2007 . - 55 s
  ISBN 978-80-969643-6-9
  sociálny dialóg Organizácie odborové
  program učebný
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Posilnenie a rozvoj sociálneho dialógu
  Černá Ľubica ; M4000 
  MOPP 2006 . s.97-100
  sociálny dialóg
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Sociálny dialóg. Sociálne a pracovné právo. Ochrana zamestnancov a rodiny
  Trnava : NKOS, 2006 . - 46 s
  ISBN 80-969608-2-2
  sociálny dialóg Právo sociálne Právo pracovné
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodná organizácia práce (ILO) a sociálny dialóg
  Černá Ľubica ; M4000 
  Sociálny dialóg: Rovnosť príležitostí a zosúladenie rodinného a pracovného života. Social dialogue: Reconciliation of family and work . s.24-26
  sociálny dialóg ILO
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Sociálny dialóg na národnej úrovni
  Černá Ľubica ; M4000 
  Sociálny dialóg: Rovnosť príležitostí a zosúladenie rodinného a pracovného života. Social dialogue: Reconciliation of family and work . s.27-28
  sociálny dialóg
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok