Výsledky vyhľadávania

 1. Bývanie v hybridných domoch
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Eurostav . Roč.19, č.1-2 (2013), s.20-23
  architektúra budovy hybridné verejný priestor zahustenie diverzita
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Historické jadro Bratislavy a jeho potenciál pre adekvátnu vybavenosť
  Gregorová Jana ; A2120 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.21-25
  architektúra pamiatková ochrana kultúrna identita diverzita heterogenita monument protection cultural identity region diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Labelingová diverzita a vizuálny labelingový smog
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Globálne existenciálne riziká 2012 : . s.233-243
  labeling diverzita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Princíp MIMO a jeho použitie v LTE
  Lavor Tomáš ; E  Páleník Tomáš (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 55 s príl.
  Telecommunications diverzita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71720
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Vegetačné štruktúry v urbanizovanom prostredí, ich diverzita a postavenie v systéme zelene. (Na príklade mestskej časti Bratislava - Staré mesto)
  Reháčková Tamara ; A7170 
  Ekologické štúdie . Roč.3, č.1 (2012), s.50-59
  vegetačné štruktúry funkčnosť diverzita
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Migrácia a jej potenciály v architektúre. Scenáre rozvoja subkultúr
  Horečná Viktória ; A  Gregorová Jana (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012 . - 210 s
  architektúra architecture migration migrácia identita diverzita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55162
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha