Výsledky vyhľadávania

 1. Územie a developerský proces
  Golej Július ; R2020  Žárska Elena (rec.) Puchýř Bohumil (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 154 s
  ISBN 978-80-227-3818-7
  Development developer developerský proces
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Cenotvorba a špecifické podmienky zhotoviteľa v investičnom procese
  Ellingerová Helena ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 7, č. 1 (2012), s.55-70
  cenotvorba developerský proces development process
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vplyv krízy na manažment developérskych organizácií na Slovensku
  Chodasová Zuzana ; R2020  Jacková Anna
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 6, č. 1 (2011), s.67-77
  crisis developerský proces development process kríza Management manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Rozdrobenosť pozemkov - brzda realizácie stavebných projektov
  Machajdíková Jarmila ; R2020 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 5, č. 2 (2010), s.26-34
  cadastral districts developerský proces development process katastrálne územie land consolidation pozemkové úpravy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Facility management in development process
  Somorová Viera ; V270 
  TECHSTA 2010 : . s.265-269
  developerský proces development process facility manažér facility manager designing of buildings projektovanie budov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Aké sú riziká developerského procesu?
  Somorová Viera ; V270 
  2005
  developerský proces developer stavebné dielo projektant dodávateľ stavby development process life cyclus of the building designer constructor
  http://www.risk-management.cz
  elektronické dokumenty
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha