Výsledky vyhľadávania

 1. Správanie sa zákazníka pri výbere mobilného operátora v trhovom segmente "Univerzitní študenti na Slovensku"
  Križan Rastislav  Materák Milan (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 41 s
  Telekomunikácie mobilné telekomunikačné systémy segmentácia marketingový výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51261
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Security and Privacy in Mobile Information and Communication Systems : First International ICST Conference, MobiSec 2009 Turin, Italy, June 3-5, 2009 / Ed.: Schmidt, A.U., Lian, S.
  Schmidt Andreas U. (ed.)  Lian Shiguo (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 287 s
  ISBN 978-3-642-04433-5
  bezpečnosť diskrétnosť mobilné telekomunikačné systémy mobilné komunikačné systémy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 3. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 4. EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005
  Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 5. Handbook on Satellite Communications
  3.ed
  New York : John Wiley & Sons, 2002 . - 1076 s
  ISBN 0-471-22189-9
  satelitné komunikácie satelitné antény mobilné telekomunikačné systémy rozhlasové vysielanie televízne vysielanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. EUROCON 2001. International Conference on Trends in Communications : Proceedings. Vol. 1, 2. Bratislava, Slovakia. 4.- 7. July 2001
  Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001 . - 551 s
  ISBN 0-7803-6490-2
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  FIIT4001
  kniha

  kniha

 7. Satellite communication systems
  Evans Barry (uspor. zhorm.) 
  3.ed
  London : Institution of Electrical Engineers, 1999 . - 727 s
  ISBN 0-85296-899-X
  satelitné komunikácie satelitné antény mobilné telekomunikačné systémy rozhlasové vysielanie televízne vysielanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 9. TEMPUS - TELECOMNET project : 3rd international workshop: Košice, SR. 2.Sept. 1997
  Košice : Technical University, 1997 . - 126 s
  komunikačné siete komunikačné systémy Telekomunikácie satelitné komunikácie ISDN mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu prenosové systémy ATM
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Tenth international conference on digital satellite communications : ICDSC-10. Brighton, UK. 15.- 19. May 1995
  London : Institution of Electrical Engineers, 1995 . - Vol.1 s.1-373, Vol.2 s.374-712
  ISBN 0-85296-638-5
  komunikačné siete systémy prenosu dát číslicový prenos dát prenos obrazov satelitné komunikácie mobilné telekomunikačné systémy kompresia obrazov CDMA ATM
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha