Výsledky vyhľadávania

 1. A new treatment of the oblique derivative condition in geodetic boundary value problems (poster)
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha oblique derivative šikmá derivácia
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Numerické metódy v geovedách
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics paralelné výpočty metóda konečných objemov geodetická okrajová úloha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78572
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. A new treatment of the oblique derivative condition in geodetic boundary value problems (abstract)
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha oblique derivative šikmá derivácia
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-12011.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Influence of vertical datum inconsistencies on gravity field modelling
  Minarechová Zuzana ; V220  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Tenzer Róbert
  Reference Frames for Applications in Geosciences : . s.205-213
  finite element method finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov metóda konečných prvkov
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32998-2_30
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Modelovanie lokálneho geoidu a kvázigeoidu z meraní GOCE a terestrických meraní numerickými metódami
  Janák Juraj ; V130  Pitoňák Martin ; V130 Minarechová Zuzana ; V220 Huang Jianliang
  Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : . s.97
  downward continuation Družicová gradiometria geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha pokračovanie nadol satellite gradiometry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Conventional reference level for a global unified height system
  Sanchez Laura  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220 Dayoub Nadim Šíma Zdislav Vatrt Viliam Vojtíšková Marie
  150th Anniversary of the IAG [elektronický zdroj] : . s.90
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha geopotenciálna kóta geopotential number Vertical datums Výškové systémy
  http://www.iag2013.org/IAG_2013/Welcome_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Regional quasigeoid from GOCE and terrestrial measurements
  Janák Juraj ; V130  Pitoňák Martin ; V130 Minarechová Zuzana ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  downward continuation finite element method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných prvkov pokračovanie nadol regularizácia regularization
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-8889.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Comparison of Stokesian and finite element approaches for geoid determination in Great lakes region
  Janák Juraj ; V130  Pitoňák Martin ; V130 Minarechová Zuzana ; V220 Huang Jianliang
  150th Anniversary of the IAG [elektronický zdroj] : . s.online, s.375
  downward continuation Družicová gradiometria finite element method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných prvkov pokračovanie nadol satellite gradiometry
  http://www.iag2013.org/IAG_2013/Welcome_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 9. The novel scheme for solving oblique derivative boundary-value problem
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov oblique derivative šikmá derivácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Local gravity field model from GOCE and terrestrial measurements
  Pitoňák Martin ; V130  Janák Juraj ; V130 Minarechová Zuzana ; V220
  10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.57
  downward continuation geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha GOCE GOCE pokračovanie nadol regularizácia regularization
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok