Výsledky vyhľadávania

 1. Numerical Methods for Solving the Oblique Derivative Boundary Value Problems in Geodesy
  Čunderlík Róbert ; 010220  Macák Marek ; 010220 Medľa Matej ; 010220 Mikula Karol ; 010220 Minarechová Zuzana ; 010220
  Handbuch der Geodäsie / . online, [48] s.
  geodetic boundary value problem oblique derivative boundary condition boundary element method finite volume method numerical solution global gravity field modelling local gravity field modelling upwind method advection equation evolving surfaces
  https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-662-46900-2_105-1
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Numerical solution to the oblique derivative boundary value problem on non-uniform grids above the Earth topography
  Medľa Matej ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Čunderlík Róbert ; 010220 Macák Marek ; 010220
  Journal of geodesy : . Vol. 92, no. 1 (2018), s. 1-19
  geodetic boundary value problem Laplace equation oblique derivative boundary condition finite volume method numerical solution computational grid construction local gravity field modelling evolving surfaces upwind method advection equation
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00190-017-1040-z
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. High-performance computing at the Department of mathematics and descriptive geometry of the FCE SUT in Bratislava
  Mikula Karol ; 010220  Čunderlík Róbert ; 010220 Macák Marek ; 010220 Minarechová Zuzana ; 010220 Špir Róbert ; 010220
  HPC Focus, volume 2017 . online, s. 21-27
  HPC image processing geodetic boundary value problem
  http://www.vs.sav.sk/?section=materials&sub=magazine_list
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. The upwind scheme of the oblique derivative boundary condition in GBVP
  Macák Marek ; 010220  Medľa Matej ; 010220 Mikula Karol ; 010220
  Earth and Environmental Sciences for Future Generations : . USB kľúč, [1] s.
  finite volume method oblique derivative boundary condition geodetic boundary value problem upwind scheme
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. A new treatment of the oblique derivative condition in geodetic boundary value problems (poster)
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha oblique derivative šikmá derivácia
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. A new treatment of the oblique derivative condition in geodetic boundary value problems (abstract)
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha oblique derivative šikmá derivácia
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-12011.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Influence of vertical datum inconsistencies on gravity field modelling
  Minarechová Zuzana ; V220  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Tenzer Róbert
  Reference Frames for Applications in Geosciences : . s.205-213
  finite element method finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov metóda konečných prvkov
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32998-2_30
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Modelovanie lokálneho geoidu a kvázigeoidu z meraní GOCE a terestrických meraní numerickými metódami
  Janák Juraj ; V130  Pitoňák Martin ; V130 Minarechová Zuzana ; V220 Huang Jianliang
  Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : . s.97
  downward continuation Družicová gradiometria geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha pokračovanie nadol satellite gradiometry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Conventional reference level for a global unified height system
  Sanchez Laura  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220 Dayoub Nadim Šíma Zdislav Vatrt Viliam Vojtíšková Marie
  150th Anniversary of the IAG [elektronický zdroj] : . s.90
  geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha geopotenciálna kóta geopotential number Vertical datums Výškové systémy
  http://www.iag2013.org/IAG_2013/Welcome_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Regional quasigeoid from GOCE and terrestrial measurements
  Janák Juraj ; V130  Pitoňák Martin ; V130 Minarechová Zuzana ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  downward continuation finite element method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných prvkov pokračovanie nadol regularizácia regularization
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-8889.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok