Výsledky vyhľadávania

 1. Low carbonation of concrete found on 100-year-old bridges
  Janotka Ivan  Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Case Studies in Construction Materials . Vol. 8, (2018), s. 97-115
  carbonation concrete bridge plaster karbonatácia betón mosty omietka
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Explanation of very low carbonation depth found at two, more than 100 years old concrete bridges / aut. Peter Paulík, Ivan Janotka, Michal Bačuvčík, Katarína Gajdošová
  Paulík Peter ; 010110  Janotka Ivan Bačuvčík Michal Gajdošová Katarína ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [6] s.
  low carbonation plaster bridge karbonatizácia omietka most
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. An Experimental determination of coupled Thermal and Moisture Expansion of Plasters
  Šín Peter ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240 Kubliha Marian ; 010240
  International Journal of Advanced Research in Engineering . Vol. 1, no. 3 (2015), online, s. 23-25
  experimental measurement plaster moisture expansion thermal expansion
  http://researchplusjournals.com/uploads/papers/an-experimental-determination-of-coupled-thermal-and-moisture-expansion-of-plasters11954.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Experimental Determination of Innovative Plaster Moisture Expansion
  Lukovičová Jozefa ; 010240  Pavlendová Gabriela ; 010240 Unčík Stanislav ; 010260
  Advanced Materials Research : . Vol. 1122, (2015), s. 153-156
  moisture expansion plaster renovation historical building sustainable construction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Bytový dom
  Kavická Júlia ; V  Paulovičová Lucia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb plaster construction project omietka konštrukcia bytový dom projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108902
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Kobetičová Daniela ; V  Prokopčáková Katarína (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb construction plaster site konštrukcia stavenisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90501
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
  Převrátil Martin ; V  Chamulová Barbara (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology plaster omietky zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101881
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Facade rendering disorders of building envelopes and the classification the underlying factors of creation failures
  Pernišová Alena ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 15-18
  classification failure klasifikácia omietka plaster porucha
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Prevencia opakujúcich sa chýb omietok
  Briatka Peter  Gašparík Jozef ; V270
  Spektra . Roč. 14, č. 1 (2014), s. 36-41
  execution and maintance failure chyba omietka plaster zhotovovania a údržby
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Experimental Determination of Coupled Moisture and Temperature Caused Deformations of Innovative Plaster
  Lukovičová Jozefa ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Baník Ivan ; V240 Kubliha Marian ; V240 Šín Peter ; V240
  TIM 14 - Physics wothout frontiers : . P. [1]
  plaster temperature-caused deformation
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok