Výsledky vyhľadávania

 1. Problémy metodiky výučby cudzích jazykov na inžinierskom štúdiu
  Špildová Dagmar ; 010330 
  La porte des langues s'ouvre aux hommes VI. : . S. 225-234
  jazyková príprava odborná terminológia špecifické účely stavebné inžinierstvo
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Foreign Language Training as a Part of Social Science Application for Engineering Practice
  Špildová Dagmar ; 010330 
  Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : . CD-ROM, s. 102-108
  jazyková príprava odborná terminológia špecifické účely
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Odborná jazyková príprava v nefilologických študijných programoch. Fachsprachenlehre in den nicht linguistischen studiengängen
  Reháková Anna ; M330 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.145-151
  kľúčové kompetencie jazyková príprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Education and Development of Employees
  Bednárik Jaroslav ; M190 
  Nové trendy v marketingu : . s.20-21
  vzdelávanie zamestnancov jazyková príprava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Odborná jazyková príprava na vysokých školách - teória a prax. LSP programmes at hei - theory and practice
  Reháková Anna ; M330 
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : . s.143-148
  jazyková príprava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Professional language curriculum innovation at engineering universities. Inovácia profesionálnej jazykovej prípravy na vysokých školách technického zamerania
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330
  Technical creativity in school`s curricula with the form of project learning "from idea to the product" from the kindergarten to the technical faculty :
  jazyková príprava kurikulum analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Východiská pre inováciu profesionálnej jazykovej prípravy na vysokých školách technického zamerania.
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.7-12
  jazyková príprava vzdelávacie potreby
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Odborne zameraná jazyková príprava ako súčasť technického vzdelávania
  Miština Juraj ; M330 
  Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační technologie : . s.120-124
  vzdelávanie technické informačné technológie jazyková príprava
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Efektivizácia technického vzdelávania prostredníctvom odborne zameranej jazykovej prípravy. Technology education improvement with a support of languages for specific purpose course
  Miština Juraj ; M330 
  Technológia vzdelávania . Roč. 13, č. 3 (2005), s.11-13
  technické vzdelávanie jazyková príprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  článok

  článok

 10. UNIcert na Materiálovotechnologickej fakulte STU, investícia do odbornej jazykovej prípravy
  Chmelíková Gabriela ; M0100  Mironovová Emília ; M0100
  Cizí jazyky . Roč. 56, č. 4 (2012/2013), s.38-40
  UNIcert jazyková príprava
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok