Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd využitím vybraných AOP metód / aut. Maroš Sirotiak, Juraj Michálek, Adriána Hlavatovičová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Michálek Juraj ; 065000 Hlavatovičová Adriána
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : . S. 80-92
  sonolýza ozonizácia UV fotolýza parabény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhých komunálnych odpadov / aut. Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Derco Ján ; 046290  Gotvajn Žgajnar Andreja
  Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie "Priemyselné emisie 2017", 10.-11. októbra 2017, Bratislava / . S. 42-56
  aktivovaný kal aktivacia s časovou segregáciou Fentonova reakcia biologická rozložiteľnosť kombinované procesy ozonizácia toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Removal of alkylphenols by ozonation and adsorption processes / aut. Barbora Urminská, Kateryna Riadnykh, Ján Derco, Karol Šimkovič, Lenka Sumegová
  Urminská Barbora ; 046290  Riadnykh Kateryna Derco Ján ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, S. 251-258
  adsorpcia ozonizácia špecifické syntetické látky
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Removal of polychlorinated biphenyl congeners in mixture Delor 103 from wastewater by ozonation vs/and biological method / aut. Hana Dudášová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
  Dudášová Hana  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Dercová Katarína ; 044000 Lászlová Katarína ; 044000
  Journal of Hazardous Materials . Vol. 321, (2017), s. 54-61
  ozonizácia bioremediácia PCB Delor 103 baktérie
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Hodnotenie toxicity syntetických špecifických látok po ozonizácii / aut. Barbora Urminská, Ján Derco
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 18-22
  ekotoxicita ozonizácia špecifické syntetické látky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie ozónu na zvýšenie biologickej rozložiteľnosti vybraných špecifických syntetických látok / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 47-54
  ozón benztiazol biologická rozložiteľnosť ozonizácia 2-merkaptobenztiazol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Odstraňovanie mikropolutantov reakciami s využutím ozónu / aut. Ján Derco, Katarína Šimovičová, Karol Šimkovič, Slavomíra Murínová, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Šimovičová Katarína Šimkovič Karol ; 046290 Murínová Slavomíra Kecskés Juraj ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 317-324
  AOPs BTEX komplexné soli železa a mangánu ozonizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami : dizertačná práca
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 110s CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety black nickel mud ozonization red mud ozonizácia FTIR GC-MS červený kal
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91413
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vplyv ozonizácie na polychlórované bifenyly v zmesi Delor 103
  Dudášová Hana ; C6290  Sumegová Lenka ; C6290 Derco Ján ; C6290
  Odpadové vody 2014 : . s. 17-20
  ozonizácia kongenéry PCB zmes Delor 103
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.09.2014 ; Študijný program : 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha