Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení vedúcich k zlepšeniu procesov na strednej odbornej škole : Diplomová práca
  Čičmanec Peter  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  proces kvalita školy manažment školy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67406
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 176 s
  ISBN 978-80-227-3249-9
  kvalita školy kvalita vyučovacieho procesu
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6100
  Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu

  kniha

 3. Kvalita školy : Dizertačná práca
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman (škol.) ; M220 Linczényi Alexander (opon.) ; M300 Bílek Martin (opon.) Albert Alexander (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 119 s príl (autoreferát)
  kvalita školy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zvyšovanie kvality školy = Improvement of quality of education : Diplomová práca
  Hrubiško Daniel  Tomengová Alena (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  kvalita školy evalvácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Požiadavky študentov na kvalitu v škole
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.22-25
  kvalita školy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Opodstatnenosť uplatnenia kvality školy v konkurenčnom prostredí. Groundwork of the quality of school application in competitive environment
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 7, č. 2 (2007)
  kvalita školy kľúčové kompetencie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Skúsenosti zo zavádzania a uplatňovania manažérstva kvality vo vybraných školách v SR
  Tináková Katarína ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.387-391
  manažérstvo kvality kvalita školy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výskum efektívnosti výučby predmetu kvalita školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu učiteľov technických predmetov na stredných školách
  Turek Ivan ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.397-419
  kvalita školy doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kurikulum predmetu Kvalita školy
  Hrmo Roman ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.120-123
  kvalita školy kvalita vzdelávania
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Skúsenosti s experimentálnou výučbou predmetu "Kvalita školy"
  Krelová Katarína ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.194-202
  kvalita školy výučba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok