Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia Games learningu do vzdelávacieho procesu / aut. Miroslava Mĺkva, Marta Kučerová, Peter Szabó
  Mĺkva Miroslava ; 064000  Kučerová Marta ; 064000 Szabó Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 34-41
  vzdelávanie vzdelávací proces games learning
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s.
  Janíková Lenka ; M  Ladvenicová Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant metódy vzdelávania vzdelávanie zamestnancov zamestnanci vzdelávací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96019
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku PCA Slovakia s.r.o., so zameraním na identifikáciu potrieb vzdelávania
  Mihálová Zuzana ; M  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant vzdelávací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Internal Quality Assurance of Study Programmes in the Slovak Republic
  Jankovichová Eva ; V270 
  Sovremennyje integracionnyje processy: kačestvenno novyje formy. : . s.461-466
  accreditation commission akreditačná komisia educational process quality assurance vzdelávací proces zabezpečenie kvality
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Špecifiká hodnotenia žiackych výkonov na praktickom vyučovaní
  Vatľak Michal  Krajčí Ľubomír (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54904
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv triednej klímy na motiváciu žiakov SOŠ
  Sedláková Marcela  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  škola vzdelávací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58673
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie spôsobu hodnotenia vzdelávacieho procesu v Semikron s.r.o. Vrbové=Draft of measures to improve the method of evaluation of educational processin Semikron, s.r.o. Vrbové : Bakalárska práca
  Miklovičová Petra  Lenhardtová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  vzdelávanie vzdelávací proces
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Uplatnenie prvkov TQM v škole = Application TQM elements at scholl : Diplomová práca
  Prekop František  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  TQM vzdelávací proces
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vzdelávanie a metódy hodnotenia vzdelávacieho procesu pri výučbe manažérskych predmetov. Education and assessment methods of education process for managerial subjects teaching
  Urdziková Jana ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Molnárová Dagmar ; M190
  Inovácie 2008 : . s.44-49
  vzdelávací proces metódy manažérske vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Podiel kvality vzdelávacieho procesu na formovaní kľúčových kompetencií
  Pavúrová Edita ; M220  Bilčík Alexander ; M220
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  vzdelávací proces kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok