Výsledky vyhľadávania

 1. DDoS reflection attack based on loT: A case study / aut. Marek Šimon, L Huraj, Tibor Horák
  Šimon Marek  Huraj L. Horák Tibor ; 066000
  Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems : . s.44-52
  computer graphics intelligent system Software Engineering
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048047285&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=DDoS+reflection+attack+based&st2=&sid=bc8eca0b43ccb64df35d9e7cce70e708&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE-ABS-KEY%28DDoS+reflection+attack+based%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Simulácia realistického odrazu svetla v reálnom čase
  Tomčo Marek ; I300  Drahoš Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering computer graphics počítačová grafika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101088
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Evolučné výtvarné umenie
  Ondruška Ján ; E  Sekaj Ivan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s
  Aplikovaná informatika počítačová grafika computer graphics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61348
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Použitie objektovo orientovaného programovania v počítačovej grafike
  Gajdošech Šimon ; E  Schindler Frank (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52
  Aplikovaná informatika Java počítačová grafika computer graphics Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49953
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Automatické rozpoznávanie písma v obraze
  Gašparová Milada ; E  Hanzel Jaroslav (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s príl.
  priemyselná informatika computer graphics počítačová grafika automatizácia Aplikovaná informatika rozpoznávanie znakov rozpoznávanie obrazov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23444
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. webMathematica education and training tool for web-based computer graphics application
  Kováčová Monika ; J0080  Czanner Silvester
  Future of Computer Graphics Education - FCGE´09 : . s.43-46
  vzdelávanie počítačová grafika e-learning computer graphics
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Inside Rhinoceros 4
  Cheng Ron K.C. 
  New York : Thomson, 2008 . - 721 s
  ISBN 978-14180-2101-6
  computer graphics 3D computer graphics design
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 8. Geometry in Graphics and Multimedia Courses at the FIIT STU Bratislava
  Šperka Martin 
  G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. Slovak journal for geometry and graphics . Roč. 1, č. 1 (2004), s.55-66
  computer graphics multimédiá virtual reality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Fractal Geometry and Computer Graphics
  Encarnacao José L. (ed.)  Peitgen Heinz-Otto (ed.) Sakas Georgios (ed.) Englert Gaqbriele (ed.)
  [1. vyd.]
  Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1992 . - 257 s., 172 obr
  ISBN 3-540-55317-7
  fractal geometry počítačová grafika computer graphics
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha