Výsledky vyhľadávania

 1. Mouse usage biometrics in eLearning systems: detection of impersonation and user profiling / aut. Peter Krátky, Daniela Chudá
  Krátky Peter ; 070200  Chudá Daniela ; 070200
  International journal of human capital and information technology professionals . Vol. 6, no. 1 (2015), s. 39 - 50
  behaviorálne biometrické črty verifikácia bezpečnosť výučbový systém predikcia učebné štýly práca s myšou modelovanie používateľa
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Učebné štýly žiakov stredných škôl a motivačné faktory pozitívne ovplyvňujúce proces učenia sa
  Titurusová Mária ; M  Kmecová Iveta (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vyučovací proces motivačné faktory učebné štýly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80954
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Možnosti zavedenia počítačovej podpory na klasické štýly učenia a výučby technických predmetov : Diplomová práca
  Mačejová Viera  Svetský Štefan (škol.) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  e-learning education e-learning učebné štýly vzdelávanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67665
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Nová rola vysokoškolského učiteľa - kouča/mentora v príprave absolventov a doktorandov technických vysokých škôl
  Kalinová Gabriela ; R2020  Kalina Branislav
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 75 s
  ISBN 978-80-227-3142-3
  učebné štýly mentoring
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom rešpektovania učebných štýlov. Employees education by way of training style authority
  Arendášová Alexandra ; M190  Lenhardtová Zuzana ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 8 (2008)
  učebné štýly aktivita tréningová vzdelávanie zamestnancov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Identifikácia učebných štýlov žiakov stredných odborných škôl : Diplomová práca
  Škrinárová Miroslava  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  učebné štýly kognitívny štýl
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Rozvoj učebných kompetencií študentov stredných odborných učilíšť = Development of teaching competencies of secondary vocational school students : Diplomová práca
  Šutiak Daniel  Hrmo Roman (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  učebné kompetencie učebné štýly
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Učebné štýly 2
  Turek Ivan ; M220 
  Poradca učiteľa . s.C 2.4, 1-31
  učebné štýly
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Učebné štýly 1
  Turek Ivan ; M220 
  Poradca učiteľa . s.C 2.3, 1-26
  učebné štýly
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Učebné štýly žiakov a rozvoj schopností žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002 . - 40 s
  ISBN 80-8041-423-8
  vzdelávanie výučba učebné štýly
  učebnica
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha