Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva - III. etapa : výskumná správa ZoD 53/2018 pre AGRO CS, a.s. / aut. Roman Fekete, Marián Peciar, Peter Peciar
  Fekete Roman ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2019 . - 138 s.
  aglomerácia agglomeration
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Výskum aglomerácie a optimalizácia granulačnej linky NPK hnojiva : výskumná správa ZoD 29/2019 pre AGRO CS, a.s. / aut. Marián Peciar, Peter Peciar, Roman Fekete
  Peciar Marián ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2019 . - 177 s.
  aglomerácia agglomeration
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Agglomeration technologies in Slovakian industry / aut. Roman Fekete, Peter Peciar
  Fekete Roman ; 020040  Peciar Peter ; 020040
  Mechanical engineering seminar : . S. [1], USB kľúč
  aglomerácia
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou / aut. Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar, Oliver Macho
  Peciar Peter ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 : . S. 43-44
  aglomerácia granulácia agglomeration granulation
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva - II. etapa : výskumná správa č. ZoD 07/2018 pre Agro CS, a.s. / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Oliver Macho ; rec. David Micák, Jaroslav Zítko, Kadaník Emil
  Peciar Peter ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Micák David (rec.) Zítko Jaroslav (rec.) Kadaník Emil (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2018 . - 171 s.
  aglomerácia výrobná linka agglomeration production line
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Výskum aglomerácie a vypracovanie primárnych podkladov pre výrobnú linku špeciálneho hnojiva : výskumná správa ZoD 14/2017 pre AGRO CS, a.s. / aut. Marián Peciar, Peter Peciar, Roman Fekete, Oliver Macho
  Peciar Marián ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 115 s.
  aglomerácia agglomeration
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Agglomeration technologies of processing powder wastes / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Solid State Phenomena . Vol. 244 : International Conference on Particulate Solids in Science, Industry and Environment; Herľany, Slovakia, September 21-22, 2015, (2016), s. 121-129
  ISBN 978-303835632-5
  aglomerácia kompaktovanie agglomeration compaction
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994153109&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Agglomeration+technologies+of+processing+powder+&nlo=&nlr=&nls=&sid=1D83BA122A30C07174B29D40BBA59040.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=63&s=TITLE-ABS-KEY%28Agglomeration+technologies+of+processing+powder+%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Urbanistický atlas Bratislavy / Peter Žalman
  Žalman Peter 
  1. vydanie
  Bratislava : GDA VISUAL, 2016 . - 400 ks
  ISBN 978-80-972542-0-9
  urbanizmus sídiel Bratislava veľký územný celok vývoj stavby miest mestský rozvoj územný plán Bratislavy aglomerácia
  atlas
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2111
  Urbanistický atlas Bratislavy

  kniha

 9. Výskum technológie výroby farmaceutických produktov aglomeráciou / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Farmakokinetický seminář III : . S. 2, CD ROM
  prášok aglomerácia powder agglomeration
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Changing the flow properties of pharmaceutical powders by tumbling granulation / aut. Oliver Macho, Peter Peciar, Marián Peciar
  Macho Oliver ; 020040  Peciar Peter ; 020040 Peciar Marián ; 020040
  Young Scientist 2016 : . [9 s.], CD ROM
  aglomerácia tokové vlastnosti agglomeration flowability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok