Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 16  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus15915^"
 1. Impact evaluation of riparian vegetation on aquatic habitat quality of rivers
  Štefunková Zuzana ; 010160  Neruda Martin Vaseková Barbora ; 010160
  WMESS 2018 : . CD-ROM, s. 264
  brehová vegetácia akvatický habitát ekologická stabilita toky
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Vplyv zmien využitia územia na ekologickú stabilitu krajiny v povodí rieky Myjava
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 3, iss. 2 (2017), online, s. 136-142
  povodie rieky Myjava krajina ekologická stabilita využitie krajiny koeficient ekologickej stability
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2017/CJCE_2017_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Zmeny vo využití krajiny popisované koeficientami ekologickej stability
  Ivan Peter ; 010160  Chebeňová Tatiana
  Krajinná architektúra a krajinné plánovanie v perspektíve. Zborník recenzovaných príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : . S. 159-166
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability využitie územia ecological stability coefficient of ecological stability land use
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Various approaches to evaluation of ecological stability
  Ivan Peter ; V160  Macura Viliam ; V160 Belčáková Ingrid ; A7170
  SGEM 2014. GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : . s. 799-805
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability územný systém ekologickej stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Analýza metodických postupov výpočtu ekologickej stability
  Ivan Peter ; V160  Vojtková Jana ; V160 Jariabková Jana ; V160 Klinčoková Katarína
  Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : . s.66-74
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability land consolidation pozemkové úpravy
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Príklad aplikácie vybraných metodických postupov hodnotenia ekologickej stability krajiny na Slovensku
  Ivan Peter ; V160 
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol. 21, no. 2 (2013), s. 13-18
  pozemkové úpravy územný systém ekologickej stability ekologická stabilita koeficient ekologickej stability
  http://staryweb.fns.uniba.sk/index.php?id=4967
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  Nauka o krajině

  kniha

 8. Methodologies of calculating the ecological stability in Slovakia
  Ivan Peter ; V160 
  HydroCarpath 2013.Catchment processes in regional hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian Drainage Basins [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] p.
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability land consolidation pozemkové úpravy územný systém ekologickej stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Porovnanie metodických postupov hodnotenia krajiny
  Ivan Peter ; V160 
  Veda mladých 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.218-225
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability krajina
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Methodology of calculating the ecological stability
  Ivan Peter ; V160  Reháčková Tamara ; A7170 Vojtková Jana ; V160 Macura Viliam ; V160
  Ecology,economics,education and legislation.Vol. I : . s.685-692
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability land consolidation pozemkové úpravy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok