Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, riadenia zásob a medziobjektovej dopravy v spoločnosti ZVS holding, a. s.
  Kázmérová Veronika ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 89s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management inventory dodávatelia obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98965
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Integrácia procesných auditov podľa VDA 6.3 do systému hodnotenia a výberu dodávateľov v ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
  Krajčír Michal ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality quality dodávatelia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99375
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh odporúčaní na zefektívnenie procesov nasadzovania logistického konceptu NLK vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Kyselica Ondrej ; M  Hodulík Marián (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 60s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistics supply chain management dodávatelia návrhy logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103326
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.
  Koštialiková Ivana ; M  Bestvinová Viera (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management storage supply income operation costs dodávatelia plánovanie zásobovanie príjem náklady skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89370
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie obstarávania vstupných komponentov v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o.
  Stanovič Tomáš ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management transport dodávatelia obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78881
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
  Kyselica Dávid ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality nakupovanie chemikálie dodávatelia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78795
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Integrácia prvkov SZP do obchodných vzťahov v priemyselných podnikoch
  Kaiserová Veronika ; M4000 
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-6]
  externalizácia dodávatelia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Metodiky selekcie dodávateľov v organizácii z pohľadu manažérstva kvality
  Ľuptáková Jana ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56 s príl
  kvalita produkcie Production Quality výber dodávateľov dodávatelia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86522
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Metóda Just In Time v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
  Trojan Branislav ; J  Králik Marián (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality planning logistics dodávatelia plánovanie JIT Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73947
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie zásobovania v podniku SEMECS, s.r.o. Vráble
  Bako Roman  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zásobovanie zásoby dodávatelia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46908
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha