Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie vybraných parametrov Schottkyho diód na báze AlGaN/GaN
  Salaj Peter ; E  Florovič Martin (škol.) ; E030 Donoval Daniel (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 35 s
  elektronika Mikroelektronika Schottkyho štruktúry
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Elektrická charakterizácia kvality Schottkyho diód
  Vacek František ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030 Csabay Otto (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 38 s
  elektronika Mikroelektronika Schottkyho štruktúry
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Characterization of electrical properties of Schottky structures supported by modelling and simulation = Charakteristika elektro fyzikálnych vlastností Schottkyho štruktúr podporená modelovaním a simuláciou : Dok.diz.práca. Dát. obhaj. 15.12.1998, Č.ved.odb.: 26-11-9
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 131 s
  fyzika tuhých látok simulácia modelovanie fyzika polovodičov polovodičové štruktúry Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Integrálna transportná teória prenosu prúdu v štruktúrach kov-polovodič-kov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-11-9 : Obh. 12.01.1995 / [aut.] Racko,Juraj, Ing
  Racko Juraj ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1994 . - 124 s Autoref.1995, 17 s
  Mikroelektronika polovodičové štruktúry fyzika polovodičov Schottkyho štruktúry
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie a simulácia elektrických vlastností polovodičových štruktúr : Habil.práca : Obh. 12.04.1994 / [aut.] Donoval,Daniel, Doc.Ing.,CSc
  Donoval Daniel ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 48 s
  Mikroelektronika fyzika tuhých látok DEVSIM epitaxia Schottkyho štruktúry
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha