Výsledky vyhľadávania

 1. Models in curriculum design
  Lang Ján ; I200  Krajčovič Vladimír ; I200
  ICL 2011 [elektronický zdroj] : . s.434-437
  modelovanie tvorba obsahu kurikulum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva = Preparation, practice and realization of the curriculum´s successful presentation : Diplomová práca
  Kováč Juraj  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s Prílohy + 1 CD-ROM
  didaktika technických predmetov kurikulum
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vnímanie kurikulárnych zmien v kontexte cudzieho jazyka
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Kurikulum a učebnice : . s.20
  cudzie jazyky kurikulum
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Innovation of teaching specific engineering subjects study programme at the Faculty of Matarials Science and Technology
  Hrmo Roman ; M220 
  Engineering competencies - traditions and innovations :
  education kurikulum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Guiding students to the entrepreneurship
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Engineering competencies - traditions and innovations :
  education kurikulum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Úloha odborného prekladu vo výučbe cudzieho jazyka na špecifické účely. The role of technical translation in teaching of foreign language for specific purposes
  Cagáňová Dagmar ; M330  Green rod. Česneková Jana ; M330
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : . s.19-22
  odborný preklad Jazyky cudzie kurikulum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Professional language curriculum innovation at engineering universities. Inovácia profesionálnej jazykovej prípravy na vysokých školách technického zamerania
  Cagáňová Dagmar ; M330  Mironovová Emília ; M330 Green rod. Česneková Jana ; M330
  Technical creativity in school`s curricula with the form of project learning "from idea to the product" from the kindergarten to the technical faculty :
  jazyková príprava kurikulum analýza potrieb
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Kurikulum doktorandského štúdia
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 68 s
  ISBN 80-227-2507-2
  kurikulum doktorandské štúdium
  multimédium - CD Rom
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Rozšírenie učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovotechnologickej fakulty STU. Curriculum extention of complementary teacher training at department of engineering pedagogy and psychology of Materials science and technology STU
  Krelová Katarína ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  kvalita školy kurikulum prieskum
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Curriculá pre odborný jazyk na VŠ nefilologického zamerania
  Reháková Anna ; M330  Green rod. Česneková Jana ; M330
  S cudzími jazykmi v Európe žiť - pracovať - študovať : . s.57-59
  kurikulum analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok