Výsledky vyhľadávania

 1. Význam klimatických údajov pre doplnenie údajov plavenín
  Cyprich František ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 231-236
  ECA&D plaveniny Dunaj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Expertný systém kontroly plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  Hydroturbo 2018 : . USB kľúč, s. 356-362
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj optimalizácia simulácia hladinového režimu plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 170-183
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj expertný kontrolný systém optimalizačný model heuristické optimalizačné metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Softvérová podpora plánovania a riadenia výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach
  Šulek Peter ; 010170 
  Inžinierske stavby : . Roč. 64, č. 4 (2016), s. 66-68
  vodná elektráreň plánovanie výrobných procesov Vážska kaskáda Dunaj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Numerical modelling of groundwater flow close to water resources at flood events
  Andrássy Tomáš ; V170  Baroková Dana ; V170
  Abstract Book. 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium . [1] p.
  Danube River Dunaj FEM modeling groundwater research groundwater resources konečné prvky podzemné vodné zdroje Sihoť Sihoť TRIWACO TRIWACO výskum podzemnej vody
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Production-ecological analysis of herb layer in the softwood floodplain forests formed after the gabčíkovo waterwork construction and their characteristics
  Vojtková Jana ; V160  Minarič Peter ; V160 Kollár Jozef
  Ekológia = Ecology . Vol. 33, No. 1 (2014), s. 9-15
  biomasa bylinnej vrstvy Danube River Dunaj fytocenológia Gabčíkovo Gabčíkovo waterwork herb layer biomass phytocoenology Salici-Populetum Salici-Populetum
  http://www.degruyter.com/view/j/eko.2014.33.issue-1/eko-2014-0002/eko-2014-0002.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Modelové porovnanie zmien odtokových pomerov na transformáciu prietokových vĺn na Dunaji
  Danáčová Michaela ; V160  Papinčáková Lenka ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, tematické číslo (2014), s. 42-53
  postupová doba harmonické prehľadávanie Dunaj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Characteristics of softwood floodplain forests formed after construction of Gabčikovo waterworks (abstract)
  Minarič Peter ; V160  Vojtková Jana ; V160 Kollár Jozef
  HydroCarpath International Conference Catchment Process in Regional Hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian drainage Basins. : . s.25
  biomasa bylinnej vrstvy Danube River Dunaj fytocenológia Gabčíkovo waterwork herb layer biomass phytocoenology Salici-Populetum Salici-Populetum vodné dielo Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Návrh automatizovaného systému pre prognozovanie hladiny Dunaja
  Végh Ondrej ; M  Božek Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  Visual Basic Dunaj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103270
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha