Výsledky vyhľadávania

 1. Urbanistické projekty Európskej únie na Slovensku
  Ondrovič Milan ; V120  Rakšányi Peter ; V120
  Urbanita . Roč.22, č.2 (2010), s.22-25
  doprava EcoCity Trnava traffic management urban planning urban transformation urbanistické štruktúry
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Studies Involved with sustainable development of the Tatra region after five years
  Huba Mikuláš ; E010  Rakšányi Peter ; V120
  Terra Spectra STU.Planning Studies . Vol. 2, No. 2 (2010), s.15-20
  sustainable development implementation process Ecocity EcoCity Trnava udržateľný rozvoj implementácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Udržateľnosť a procesy rozvoja sídel- model Ecocity Trnava
  Finka Maroš ; A440 
  Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch : . s.286-290
  EcoCity Trnava
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - zborník
  článok

  článok

 4. Modelovanie EcoCity v podmienkach brown fields vo vnútornom meste
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch : . s.322-325
  EcoCity Trnava
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Sociálna participácia ako nástroj usmerňovania rozvoja sídla : (príklad projektu Ecocity Trnava)
  Petríková Dagmar ; A440 
  Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch : . s.308-311
  EcoCity Trnava
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Ecocity- príspevok k myšlienke udržateľného rozvoja
  Komrska Ján ; A6160  Coplák Jaroslav ; A6160
  Životné prostredie . roč. 37, č.5 (2003), s.136-140
  Ecocity EcoCity Trnava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Trnava "Forever" : Prezentácia čiastkových výsledkov projektu EcoCity v Trnave
  Pifko Henrich ; A2120 
  Projekt . roč.45, č.2 (2003), s.15-17
  EcoCity Trnava
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok