Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosť aplikácie pamiatkovej starostlivosti ako nástroja udržateľnosti
  Gregorová Jana ; 010310 
  Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / . S. 43-52
  kultúrne dedičstvo trvalá udržateľnosť pamiatková starostlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. 40 Years World Heritage Convention : Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage / Marie-Theres Albert, Birgitta Ringbeck
   
  Berlin/Boston : De Gruyter, 2015
  ©2015 . - 1 online resource(viii, 214 p.) : illustrations
  3 schw.-w. u. 86 farb. Abb., 8 schw.-w. Tab.
  ISBN 9783110424409
  obnova pamiatok architektonické pamiatky Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO hodnotenie pamiatok pamiatková starostlivosť kultúrna politika ochrana pamiatok
  Since the adoption of the World Heritage Convention in 1972, the notion that cultural and natural heritage need to be protected and properly utilized has gained popularity. Over time, however, such utilization concepts were less focused on ideas of sustainability and became increasingly influenced by commercial interests. This publication discusses these developments and suggests potential solutions in order to deal with such unintended trends.
  https://doi.org/10.1515/9783110424409
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783110424409.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 3. Perceptions of sustainability in heritage studies / editor, Marie-Theres Albert

  Berlin : Walter De Gruyter, 2015 . - pages cm.
  Includes bibliographical references and index.
  ISBN 9783110415278
  obnova pamiatok architektonické pamiatky Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO environmentálne hodnotenie hodnotenie pamiatok pamiatková starostlivosť kultúrna politika trvalo udržateľný rozvoj rekonštrukcia historických objektov
  "This publication is the fourth in the Heritage Studies series and aims to reflect upon the many dimensions of sustainability and sustainable development within the Heritage Studies discourse. Sustainability as a concept and sustainable development as a goal are presented in official policies within UNESCO's understanding of heritage, in its paradigmatic reflections and in the diversity of theories and methods, including many different and sometimes conflicting understandings of sustainability within this discourse. Thus, the contributors to this publication discuss sustainability as it directly concerns the potential of different approaches to World Heritage and Intangible Heritage. The inclusion of the four dimensions of sustainability--environmental, economic, social and cultural--into the Heritage Studies discourse opens a new perspective on the discourse itself"--Provided by publisher.
  https://doi.org/10.1515/9783110415278
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783110415278.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 4. Metodika stavebněhistorického průzkumu / ed. Jan Beránek ; ed. Petr Macek
  Beránek Jan (ed.)  Macek Petr (ed.)
  1. vydanie
  Praha : Národní památkový ústav, 2015
  ISBN 978-80-7480-037-5
  prieskum budov pamiatková starostlivosť pamiatkový výskum dokumentácia stavebných objektov história historické pramene hodnotenie budov
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 5. Vízia informačného centra
  Kráľová Eva ; A3130 
  Eurostav . Roč.20, č.10 (2014), s. 10-11
  architektonické dedičstvo pamiatková starostlivosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Režim pamiatkovej ochrany nehnuteľností - je vecným bremenom?
  Kráľová Eva ; A3130 
  5. Konferencia súdnych znalcov 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr. [8 s.]
  architektúra kultúrna pamiatka ochrana pamiatok pamiatková starostlivosť ochranný režim záujem verejný
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Denkmalpflege statt Attrappenkult : Gegen die Rekonstruktion von Baudenkmälern – eine Anthologie / Adrian von Buttlar, Gabi Dolff-Bonekämper, Michael S. Falser, Achim Hubel, Georg Mörsch; Johannes Habich

  Basel : Birkhäuser, 2012
  ©2011 . - 1 online resource
  ISBN 9783034611589
  conservation restoration architectural heritage preservation preservation of monuments renovation ochrana pamiatok pamiatková starostlivosť rekonštrukcia historických objektov
  https://doi.org/10.1515/9783034611589
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783034611589.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Katalóg stavebných a umelecko-historických prvkov tradičnej architektúry malokarpatského regiónu
  Buday Peter ; A3130  Vlček Tomáš
  Zaostrené na kultúrne dedičstvo. : . s.32-36
  dejiny architektúry pamiatková starostlivosť tradícia pamiatky katalóg
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Svetová finančná kríza a jej dopady na slovenské stavebníctvo (vrátane pamiatkovej starostlivosti)
  Kráľová Eva ; A3130 
  Globalnata finansovo-ikonomičeska kriza i finansovjat kontrol : . s.80-86
  svetová finančná kríza pamiatková starostlivosť stavebníctvo
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok