Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN 15643-5 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb : Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby
  (prekl.) Minarovičová Katarína ; 010180 
  1. vyd.
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2019 . - 32 s.
  udržateľnosť inžinierske stavby výstavba
  normy
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 2. Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku
  Funtík Tomáš ; 010270 
  Inžinierske stavby : . Roč. 67, č. 1 (2019), s. 12-13
  stavebníctvo BIM inžinierske stavby
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Inovatívne prístupy na obnovu ciest a mostov
  Bilčík Juraj ; 010110 
  Eurostav : . Roč. 23, č. 7-8 (2017), s. 15-17
  inžinierske stavby chloridy inhibítor korózie metóda Whitetopping civil engineering works chlorides corrosion inhibitor Whitetopping method
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Inžinierske stavby antického Ríma - 1. časť
  Makýš Oto ; 010270 
  Obnova.sk . Roč. 17, (1. 7.) (2017), online, [4] s.
  inžinierske stavby rímske pamiatky stavebné technológie
  https://www.obnova.sk/clanok/inzinierske-stavby-antickeho-rima-1cast
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 5. Inžinierske stavby antického Ríma - 2. časť
  Makýš Oto ; 010270 
  Obnova.sk . Roč. 17, (31. 7.) (2017), online, [5] s.
  inžinierske stavby rímske pamiatky stavebné technológie
  https://www.obnova.sk/clanok/inzinierske-stavby-antickeho-rima-2cast
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 6. Najlepšia betónová konštrukcia na Slovensku
  Bilčík Juraj ; 010110 
  Magazín stroje a mechanizácia . Roč. 11, č. 6 (2016), s. 34
  betonárské dni kategórie budovy inžinierske stavby concrete day categories buildings civil engineering works
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Rozdvojený most v severnom Holandsku
  Benkovičová Lucia ; A2120 
  Bratislava : ASB, 2013 . - [10] s
  architektúra dizajn mosty inžinierske stavby
  http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/mosty/rozdvojeny-most-v-severnom-holandsku-6943.html
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 8. Riadenie bezpečnosti v inžinierskom staviteľstve
  Tarábková Lucia ; V270 
  Príprava, navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci inžinierske stavby Risks riziká road construction Safety and Health Protection at Work
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Architektura inženýrských staveb
  Kučera Václav 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 320 s
  ISBN 978-80-247-2504-8
  architektúra inžinierske stavby mosty tunely kanalizácia cesty
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1000
  Architektura inženýrských staveb

  kniha

 10. Inženýrské stavby : Řízení rizik
  Rozsypal Alexandr 
  1.vyd.
  Bratislava : Jaga, 2008 . - 174 s.;obr
  ISBN 978-80-8076-066-3
  inžinierske stavby inžinierske riziko geotechnické riziko riadenie rizika riziko
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF9200
  Inženýrské stavby

  kniha