Výsledky vyhľadávania

 1. Adaptácia NKP pevnosti v Komárne pre účely univerzity
  Pindiaková Miroslava ; A  Gregorová Jana (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  pamiatková ochrana kasárne pevnosť univerzita novotvar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84798
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Historické jadro Bratislavy a jeho potenciál pre adekvátnu vybavenosť
  Gregorová Jana ; A2120 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.21-25
  architektúra pamiatková ochrana kultúrna identita diverzita heterogenita monument protection cultural identity region diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príklady obnovených pamiatkovo chránených území
  Gregorová Jana ; A2120 
  Urbanita . Roč.24, č.2 (2012), s.44-46
  architektúra pamiatková ochrana
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Pamiatková ochrana v územnoplánovacej dokumentácii
  Gregorová Jana ; A2120 
  Informácie slovenskej komory architektov . č.6 (2012), s.12-13
  pamiatková ochrana územno-plánovacia dokumentácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Mestské pivovary na Slovensku : Architektúra pivovarov, pamiatková ochrana, revitalizácia a konverzia na novú funkciu
  Lovich Peter ; A1110 
  Techné Ostrava 2012: Současné formy užívání industriálních historických objektů : . s.115-123
  architektúra pivovar pamiatková ochrana revitalizácia konverzia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pamiatková ochrana území v procese územného plánovania
  Gregorová Jana ; A2120 
  Urbanita . Roč.24, č.2 (2012), s.6-10
  architektúra pamiatková ochrana územné plánovanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Pamiatková ochrana území v procese územného plánovania
  Gregorová Jana ; A2120 
  Bardkontakt 2012 : . s.123-130
  pamiatková ochrana územné plánovanie
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Architektonické a výtvarné hodnoty komárňanských cintorínov
  Buday Peter ; A3130 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 : . s.139-149
  cintoríny hodnoty architektúra sochárstvo pamiatková ochrana
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Kultúrno - historické hodnoty územia v Územnoplánovacej dokumentácii
  Gregorová Jana ; A2120 
  Územnoplánovacie podklady : . s.7s (CD)
  územné plánovanie integrita pamiatková ochrana
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Zatepľovanie historických krovov
  Paučulová Ľubica ; A3130 
  Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19 : . s.134-148
  pamiatková ochrana historický krov tradičné tesárstvo
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok