Výsledky vyhľadávania

 1. Transport znečistenia odtokom zo zelených striech
  Sokáč Marek ; 010280 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 22. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 251-257
  zelené strechy odtok kvalita vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Green roofs as an urban water resource
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 168-174
  green roofs urban area urbanizované územie vodný zdroj water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kvalita odtoku zo zelených striech
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2014 : . S. 156-161
  green roofs kvalita vody odtok zo zrážok rain water water quality zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. 4.A+U

  A+U : Experiments / ed. Nobuyuki Yoshida
  Tokyo : A+U Publishing Co., Ltd.
  2014, 12/531, rok 2014 . - 136 s.
  ISSN 01973
  experimentálna architektúra Stavby malé urban interventions materská škôlka zelené strechy voda a mesto efektívne využívanie energie
  A+U
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  časopis

  časopis

 5. Využitie zelených striech ako regulačného a redukčného prvku odtoku v urbanizovaných povodiach
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 87-93
  green roofs hydrológia hydrology reduction redukcia urban area urbanizované územie zelené strechy
  http://147.213.145.2/ah_articles/2014_15_1_Sokac_87.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Use of green roofs as a water resource
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280 Berta Pavel ; V280
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 807-814
  green roofs kvalita vody odtok zo zrážok rain water vodný zdroj water quality water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hydrologická funkcia zelených striech v urbanizovanom území
  Koleníková Darina ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  dažďová voda green roofs hydrological function hydrologická funkcia Stormwater zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydrologická funkcia zelených striech v urbanizovanom území (abstrakt)
  Koleníková Darina ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.319
  dažďová voda green roofs hydrological function hydrologická funkcia Stormwater zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Ekologická inšpirácia pre strechy vidieka
  Országhová Katarína ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.167-172
  countryside ecologic architecture ekologická architektúra green roofs vidiek zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Koncepcie odkanalizovania rozvojových častí miest
  Sokáč Marek ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.183-190
  accumulation Akumulácia decentral retention decentrálna retencia green roofs public sewerge rozvoj stokovej siete sewerage extension sewerage masterplan územno-plánovacia dokumentácia verejná stoková sieť zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok